Положення про оренду майна спільної власності територіальниїх громад Сквирського району

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

Про затвердження Положення про оренду майна

 спільної власності територіальних громад Сквирського району

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення Сквирської районної ради від 27.07.2017 № 08-16-07 «Про хід виконання рішення сесії Сквирської районної ради № 09-09-07 від 25.08.2016 «Про звіт відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району про проведену роботу», з метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії Сквирської районної ради від 16.10.2013 № 06-23-06 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради.

 

 

Голова ради                                                         В.В. Гриша

 

м. Сквира

____________ 2018 року

№ ___________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОРЕНДУ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ

 

       Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (далі за текстом – Положення) розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету міністрів України  від 31.08.2011р. №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»,  Постанови Кабінету міністрів України від 04.10.1995 №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», Наказу Фонду державного майна України від 23.08.2000р. №1774, Наказу Фонду державного майна Українивідт03.10.2006р. №1523, Наказу Фонду державного майна України від 15.02.2013р. №201 з метою підвищення  ефективності використання майна спільної власності територіальних громад Сквирського району шляхом передачі його в  оренду.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це Положення регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (далі за текстом – комунальне майно), майнові відносини  між  Власником майна, органом з управління майном, орендодавцями  та орендарями щодо господарського використання комунального майна.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

Оренда - засноване   на  договорі  строкове  платне користування   комунальним майном,   необхідним   орендареві   для  здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Власник- територіальні громади Сквирського району в особі Сквирської районної ради

Орган з управління майном – Комунальна установа Сквирської районної ради Відділ з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (далі за текстом – Відділ)

Оредодавець - підприємства,  установи  та  організації  яким майно спільної власності територіальних громад Сквирського району передано у повне господарське відання або оперативне управління

2. ОРЕНДА

2.1. Дії у сфері  оренди  щодо комунального майна здійснюють:

- Сквирська районна рада

- Комунальна установа Сквирської районної ради Відділ з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

- підприємства,  установи  та  організації  -  щодо  нерухомого майна, яким таке майно передано у повне господарське відання або оперативне управління

2.2. Відносини щодо оренди майна,  що  перебуває у комунальній власності, регулюються   договором   оренди,   цим    Положенням, Законом України «Про оренду державного та комунального майна»

       Відносини не врегульовані цим Положенням регулюються чинним законодавством України.

2.3. Об'єктами оренди за цим Положенням є:

- нерухоме  майно  (будівлі,  споруди, нежитлові приміщення) та інше  окреме  індивідуально  визначене  комунальне майно,  що  не  використовується підприємствами,  установами  та  організаціями, яким таке майно передано у повне господарське відання або оперативне управління для  здійснення  своїх  функцій.

2.4. Не може бути об'єктами оренди майно, заборонене до оренди законами України.

2.5. Орендодавцями є:

- підприємства,  установи  та  організації  -  щодо  нерухомого майна, яким таке майно передано у повне господарське відання або оперативне управління

2.6. Орендарями можуть бути:

- господарські товариства, створені  членами  трудового  колективу  підприємства, його структурного підрозділу;

- юридичні  особи  та  громадяни України;

- фізичні та юридичні особи  іноземних  держав;

- міжнародні організації;

- особи без  громадянства.

2.7. Фізична  особа,  яка  бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення  договору   зобов'язана   зареєструватись   як   суб'єкт підприємницької діяльності.

2.8. Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької та іншої діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних держав та особами  без  громадянства  визначаються  законодавством України.

2.9.  Ін