Шановні депутати Сквирської районної ради 07 скликання та сільські голови!

Нагадуємо Вам, що 31 березня 2018 року останній термін для подання е-декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017рік.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік.

Для подання е-декларації, шляхом її опублікування на сайті НАЗК, Вам необхідно:

 • Отримати електронний цифровий підпис шляхом звернення до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів.
 • На сайті НАЗК ознайомитися з роз'ясненнями щодо заповнення електронних декларацій та з по шаговою відео інструкцією заповнення е-декларації.
 • Для заповнення декларації зібрати інформацію щодо себе та членів сім'ї стосовно наявності:
 • рухомого та нерухомого майна, з зазначенням вартості та дати придбання;
 • цінного рухомого майна (наприклад ювелірні вироби, твори мистецтва, меблі тощо). Декларується, якщо вартість цінної речі перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року –160 000 грн.;
 • об’єктів незавершеного будівництва;
 • цінних паперів та корпоративних прав;
 • грошових активів (вказуються станом на 31.12.17, які знаходяться на банківських картках, готівка), декларуються, якщо сукупна вартість активів у різних формах перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, тобто 80 000 грн.;
 • нематеріальних активів (патент на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, права на топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо);
 • фінансових зобов’язань;
 • юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;
 • доходів, подарунків (подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (наприклад, рухоме майно, транспортні засоби, нерухомість тощо), – зазначається, якщо вартість одного подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (8 000 грн.); подарунки у формі грошових коштів зазначаються в декларації, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (8 000 грн.). Інформацію про доходи можна отримати у податковій інспекції за місцем реєстрації проживання;
 • видатків та правочинів суб’єкта декларування (видатки декларуються, якщо разовий видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, тобто 80 000 грн.);
 • роботи за сумісництвом суб’єкта декларування;
 • членства суб’єкта декларування в організаціях та їх органах.