ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської районної ради «Сквирський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Сектор освіти Сквирської районної державної адміністрації оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу Сквирської районної ради «Сквирський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Конкурс проводиться відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», рішення Сквирської районної ради 03.09.2020 № 14-46-07 «Про створення комунального закладу  Сквирської районної ради «Сквирський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» рішення Сквирської районної ради  від 03.09.2020 року № 15-46-07 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської районної ради «Сквирський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників», наказу сектору освіти Сквирської районної державної адміністрації від 08 вересня 2020 року № 141 «Про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської районної ради «Сквирський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників».

 

Найменування та місцезнаходження закладу

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СКВИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» (Сквирський РЦПРПП).

вул. Богачевського, 55, м. Сквира, Київська область, Україна, поштовий індекс 09001.

Найменування посади та умови оплати праці

Директор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СКВИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ».

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, директору нараховується заробітна плата відповідно до чинного законодавства України, виходячи з установленого директору відповідного тарифного розряду, але не менше, ніж це встановлено Єдиною  тарифною сіткою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної  сітки  розрядів і  коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,  а також Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про  впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», з урахуванням економічного і фінансового становища закладу.

 Додатково, за рішенням Засновника, у межах наявних коштів на оплату праці можуть виплачуватись надбавки, доплати та премії відповідно до чинного законодавства України.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду

На посаду директора призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають у визначений строк (особисто або поштою) такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі;

2) автобіографію, що містить прізвище, ім’я, по батькові, число, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, підвищення кваліфікації, участь у тренінгах і семінарах, громадську роботу, контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадянина України;

4) копію (копії) документа (документів) про вищу освіту не нижче ступеня магістра, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної або управлінської діяльності;

6) згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

7) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

Місце та строк  подання документів

Документи  для участі у конкурсі приймаються до 30 вересня 2020 року  за адресою:   м. Сквира,  вул. Богачевського, 28, І поверх, каб.6. з 08.30 год. до 17.30 год.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору

Дата та місце початку конкурсного відбору: 05 жовтня 2020 року; м. Сквира,  вул. Богачевського, 55.

І етап : 05 жовтня 2020 року з 14:00 год. проведення конкурсного відбору:

  • проведення кваліфікаційного іспиту на знання законодавства у сфері загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та його оцінювання;

ІІ етап :  06 жовтня  2020 року з 14:00 год. проведення конкурсного відбору:

- представлення презентації особистого бачення стратегії (моделі) розвитку Центру професійного розвитку педагогічних працівників та її оцінювання;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

- визначення переможця конкурсу для зайняття вакантної посади.   

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (04568) 5-58-39, е-mail: skvirarayrada@ukr.net