Оголошення про підбір кандидатури на посаду присяжного для участі у судових засіданнях

До Сквирської районної ради надійшло подання територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області з приводу перегляду списку присяжних Сквирського районного суду Київської області, шляхом заміни одного увільненого присяжного на іншого.

Відповідно до ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Сквирська районна рада проводить підбір кандидатури на посаду присяжного для участі у судових засіданнях в Сквирському районному суді Київської області.

Згідно вимог ст. 65 Закону України ”Про судоустрій і статус суддів” присяжним може бути особа, яка є громадянином України, досяг 30 річного віку, постійно проживає на території району, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни:

- визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

- які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя, присяжного;

- які мають незняту чи непогашену судимість;

- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

- особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

- особи, які не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» на присяжних (під час виконання ними обов’язків у суді) поширюються дія цього Закону, зокрема обов’язок щодо щорічного подання до 1 квітня шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

 

Бажаючих просимо звертатися до Сквирської районної ради за адресою: 09001, м. Сквира, вул. Богачевського, 28.

Контактний телефон: 045(68) 5-58-39.

 

Список документів

 

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Сквирського районного суду Київської області (див. зразок).

2. Ксерокопію паспорта громадянина України (1, 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації/проживання кандидата).

3. Ксерокопію ідентифікаційного коду.

4. Ксерокопію трудової книжки.

 

Прийом документів проводиться до 27 березня 2020 року.

 

З Р А З О К      З А Я В И

 

Сквирська районна рада

Іваненка Івана Івановича

09001, м. Сквира,

пров. Прорізний 8, кв. 4

(постійне місце проживання )

 

067-000-00-00

(контактний номер телефону)

 

 

 

Заява

Прошу обрати мене до складу  присяжних Сквирського районного суду Київської області. Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя відсутні. Із змістом статтей 63-68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ознайомлений.

Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 Додатки на  ___ арк.

 

дата                    підпис