Про звіт Сквирської райдержадміністрації про виконання повноважень, делегованих Сквирською районною радою

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт Сквирської райдержадміністрації  

про  виконання повноважень,  делегованих

Сквирською районною радою

 

Відповідно до статей 14, 15, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  рішення сесії  Сквирської районної ради від 23 грудня 2015 року №06-03-07  «Про делегування повноважень Сквирської районної ради Сквирській райдержадміністрації» Сквирська райдержадміністрація здійснює делеговані повноваження в межах компетенції та ресурсів.

Робота щодо виконання райдержадміністрацією  делегованих районною радою повноважень була спрямована на всебічне задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, виконання програмних документів, у тому числі Програми соціально-економічного і культурного  розвитку Сквирського  району на  2018 рік.

За звітний період Сквирською райдержадміністрацією розроблено та подано на затвердження 16 районних програм. Загалом структурні підрозділи райдержадміністрації виконують завдання, які передбачені в 39 районних програмах. З метою контролю за виконанням цих програм Сквирська районна рада заслухала звіти по 8 з них. Також було заслухано звіт райдержадміністрації про стан фінансування районних програм, затверджених Сквирською районною радою

Проте, через відсутність доповідача не було заслухано питання про стан виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сквирському районі на 2017-2018 роки.

Сквирською райдержадміністрацією не забезпечено в повній мірі виконання рішень районної ради. Зокрема, не розроблено та не схвалено проекти Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Сквирського району та отримують програмний гемодіаліз, та районної Програми «Цукровий діабет» (рішення районної ради від 18.10.2018 № 02-26-07). Райдержадміністрацією - головним розпорядником коштів   не забезпечено виплату заробітної плати комунальній установі Сквирської районної ради «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району» (рішення ради від 14.03.2019 №10-32-07).

В багатьох аспектах вдалося досягнути поставлених завдань у забезпеченні відповідно до законодавства розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, сприянні відродження народної творчості, національно-культурних традицій населення, національно-патріотичного виховання.

Не належним чином райдержадміністрацією проводиться робота з залучення інвестицій в економіку району.

Протягом 2018 року неодноразово виникали проблеми з перевезенням громадян на приміських автобусних маршрутах, які поступово вирішувалися райдержадміністрацією.   На даний час з ініціативи перевізника розірвано договори на перевезення пасажирів та  не здійснюється перевезення на маршрутах Сквира – Домантівка, Сквира – Терешки, через Шаліївку.  Причина – низький пасажиропотік та збитковість рейсів.

Райдержадміністрацією був оголошений конкурс на перевезення пасажирів на 9 приміських автобусних маршрутах, який відбувся 02 квітня 2019 року. За результатами конкурсу визначено перевізника на 4 приміських автобусних маршрутах: Сквира – Красноліси, Сквира – Дулицьке, Сквира – Кривошиїнці, Сквира – Миньківці (продовжено до Малих Лисовців).  З перевізником вже укладено договори на обслуговування цих маршрутів.

Проте жоден з перевізників не виявив бажання обслуговувати інші 5 маршрутів, які були зазначені в оголошенні, це: Сквира – Кам’яна Гребля, Сквира – Пищики, Сквира – Домантівка, Сквира – Терешки, Сквира – Миньківці, через Малі Єрчики). Вони будуть додані до переліку  об’єктів наступного конкурсу.

Недостатньо проводилась робота щодо організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури. Так, деякі історичні пам’ятки перебувають в занедбаному стані та потребують проведення капітального ремонту.

Сквирською райдержадміністрацією забезпечувалось недопущення  надзвичайних ситуацій  на території Сквирського району шляхом їх запобігання. З цією метою при райдержадміністрації діє постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка протягом 2018 року на 10 проведених засіданнях розглянула 48 питань безпеки району.

Ряд делегованих функцій врегульовується Сквирською райдержадміністрацією по мірі виникнення необхідності та контролюються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт голови Сквирської райдержадміністрації В.Галюка про виконання Сквирською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Сквирською районною радою, за 2018  рік взяти до відома (додається).

2. Роботу Сквирської райдержадміністрації  щодо виконання  повноважень, делегованих Сквирською районною радою, за 2018 рік, вважати задовільною.

3. Сквирській райдержадміністрації:

3.1. В подальшій роботі зосередити увагу на безумовному  виконанні рішень сесії Сквирської районної ради;

3.2. Проводити регулярний  аналіз виконання прийнятих районних цільових програм  та направляти його в порядку контролю до Сквирської районної ради (не рідше 1 разу на квартал);

3.3. З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток району та забезпечення ефективного використання його земель, активізувати роботу з виконання Програми розробки містобудівної документації в Сквирському районі на 2017-2020 роки.

3.4. Продовжити роботу щодо впорядкування транспортної мережі шляхом своєчасного проведення конкурсів на перевезення пасажирів, укладення додаткових угод, відкриття нових маршрутів загального користування, віднесених до компетенції Сквирської райдержадміністрації, та  про проведену роботу прозвітувати на наступній сесії Сквирської районної ради.    

3.5. Продовжити створення нового освітнього простору відповідно до основних положень Концепції «Нової української школи».

3.6. Продовжити роботу з формування оптимальної мережі навчальних закладів з урахуванням економічних та фінансових можливостей, функціонування освітніх округів.

3.7. Сприяти розвитку кредитно-фінансових механізмів підтримки сільгоспвиробників, створенню сільськогосподарських кооперативів.

3.8. Активізувати роботу з розвитку туристичної галузі, “зеленого» туризму, забезпечити виконання  заходів із  збереження історичних пам'яток та пам'яток археології.

3.9. Забезпечити виконання рішень районної ради та її інформування про проведену роботу.

3.10. Ширше застосовувати методи довгострокового планування розвитку Сквирського району та на цій основі розробляти Програми розвитку різних галузей соціального напрямку з залученням гарантованого державою бюджетного фінансування (особливо в медичній галузі).

3.11. В рамках проведення реформування в медичній галузі врегулювати план спроможної мережі надання первинної медичної допомоги жителям Сквирського району з використанням всіх джерел фінансування для її утримання.

3.12. До 20 червня 2019 року розробити та внести на розгляд Сквирської районної ради проект Сквирської районної  програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП СРР «Сквирська центральна районна лікарня» та КНП СРР  «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019-2022 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Сквирської районної ради О.Грищенко та постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності та правопорядку.

 

Голова ради                          В.Гриша

 

 

м. Сквира

23 травня 2019 року

№ 01-33-07