Про затвердження Звіту про оцінку майна

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про  затвердження Звіту про оцінку майна

 

 

     Розглянувши Звіт про оцінку майна спільної власності територіальних громад Сквирського району - нежитлової будівлі (школи) з господарськими будівлями та спорудами, розташованої за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Селезенівка, вул. Соборна (колишня вул. Калініна), буд. 10а,  виконаний суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Лідер Плюс» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 1153/17 від 04.12.2017), з  метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, відповідно до п.20 ч.1 ст.43, ч.5 ст.60, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», ст.12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, районна  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Звіт про оцінку майна спільної власності територіальних громад Сквирського району - нежитлової будівлі (школи) загальною площею 2097,1 кв. м, з господарськими будівлями та спорудами, розташованої за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Селезенівка, вул. Соборна (колишня вул. Калініна), буд. 10а, у сумі 1597790  (один мільйон п’ятсот дев’яносто сім тисяч сімсот дев’яносто) грн. 00 коп. (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури.

 

Голова ради                          В.В. Гриша

 

 

м. Сквира

20 грудня 2018 року

№ 18-29-07