Про реорганізацію Сквирської центральної районної лікарні шляхом перетворення її у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня»

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про реорганізацію Сквирської центральної

районної лікарні шляхом перетворення її у

комунальне некомерційне підприємство Сквирської

районної ради «Сквирська центральна районна лікарня»

        Розглянувши подання Сквирської  центральної районної лікарні, з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання кадрового потенціалу, збільшенню господарської і фінансової автономії, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до ст. ст. 52-54, 59, 78, 137 Господарського кодексу України, ст.ст. 104-108 Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 серпня 2010 року №734 «Про затвердження примірного статуту закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства та Примірного договору про надання медичних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 821-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року», Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалених робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України Міністерства охорони здоров’я України 14 лютого 2018 року, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури та керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

          1. Припинити діяльність Сквирської центральної районної лікарні, що є юридичною особою публічного права, є неприбутковою установою та має статус бюджетної установи (юридична адреса: вул. Київська, 12, м. Сквира Сквирського району Київської області, 09001, код ЄДРПОУ 01994190) в зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня», що є юридичною особою публічного права та є неприбутковим підприємством.

          2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня» є правонаступником всіх майнових і немайнових прав, юридичних обов’язків, коштів реорганізованої шляхом перетворення комунального закладу «Сквирська центральна районна лікарня».

         3. Утворити комісію з реорганізації Сквирської центральної районної лікарні шляхом перетворення  її у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня» та затвердити її склад згідно з додатком.

       4. Місцезнаходження комісії з реорганізації Сквирської центральної районної лікарні шляхом перетворення її у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня»: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Київська, 12.

         5.  Голові комісії з реорганізації Сквирської центральної районної лікарні шляхом перетворення її у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня» провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, а саме:

         5.1. повідомити, протягом трьох робочих днів з дати вступу  в дію цього рішення, державного реєстратора про прийняте рішення з наданням необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів;

         5.2. повідомити працівників закладу про зміну істотних умов праці в зв’язку з реорганізацією закладу у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня»  з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів;

         5.3. забезпечити у ході реорганізації дотримання прав та інтересів працівників Сквирської центральної районної лікарні відповідно до вимог діючого законодавства, враховуючи вимоги законодавства щодо діяльності профспілки, яка діє при закладі;

        5.4. встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Сквирської центральної районної лікарні – протягом 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо її реорганізації;

        5.5. провести інвентаризацію майна Сквирської центральної районної лікарні;

        5.6. за результатами проведеної роботи, після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами, скласти та подати Сквирській районній раді передавальний акт з висновками комісії для затвердження;

      5.7. розробити та подати на затвердження Сквирській районній раді Статут комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня».

      6.Це рішення вступає в силу з 26 грудня 2018 року.

      7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Сквирської районної ради Грищенко О.Г. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури.

 

Голова ради                                             В.В. Гриша

 

м. Сквира

20 грудня  2018 року

№ 12-29-07

 

 

 

 

 

 

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Сквирської районної ради

від 20 грудня 2018 року № 12-29-07

 

Голова Сквирської районної ради

 

______________________В.В. Гриша

 

                                                        Додаток 1    

 

 

Склад комісії

з реорганізації Сквирської центральної районної лікарні шляхом перетворення її у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради

«Сквирська центральна районна лікарня»

 

Голова комісії:

 

 

 

Чиж Андрій Григорович

головний лікар Сквирської ЦРЛ

 

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

Васільєв Вадим Валентинович

заступник головного лікаря з медичної частини Сквирської ЦРЛ

 

 

Арікова Василина Василівна

головний бухгалтер Сквирської ЦРЛ

   

Мончук Ольга Іванівга

заступник головного лікаря з економічних питань Сквирської ЦРЛ

 

 

Войцеховська Олена Василівна

начальник відділу кадрів Сквирської ЦРЛ

 

 

Сідорський Олександр Петрович

юрисконсульт

 

 

Грищенко Олена Григорівна

заступник голови Сквирської районної ради;

 

 

Івашкевич Оксана Вікторівна

завідувач юридичним сектором Сквирської районної ради;

 

 

Гашенко

Олена Анатоліївна

начальник відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району;

 

 

Гривачевська Лариса Миколаївна

заступник голови постійної депутатської комісії з питань регламенту, законності і правопорядку Сквирської районної ради

 

 

Поступаленко Юлія Олександрівна

голова постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради;

 

 

         

 

Заступник голови ради               О.Г. Грищенко