Пояснююча записка до рішення сесії районної ради від 03.09.2020 року № 02-46-07 «Про внесення змін до рішення районної ради від 19.12.2019 року №01-40-07 «Про районний бюджет Сквирського району на 20

Пояснююча записка

до рішення сесії районної ради від 03.09.2020 року № 02-46-07 «Про внесення змін до рішення районної ради від 19.12.2019 року №01-40-07 «Про районний бюджет  Сквирського району на 2020 рік»

         1.Керуючись частиною 5 статі 23 та частиною 7 статі 78 Бюджетного кодексу України, затвердити зміни  до бюджетних  призначень головних розпорядників, одержувачів коштів районного бюджету :

         1.1.Відповідно до розпорядження голови Київської ОДА від 07.08.2020 року №385 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров»я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за КБКД 41051800 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров»я за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету» на суму 84780,00 гривень та відповідно збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 84780,00 гривень (для здійснення з 1 вересня 2020 року доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров»я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2).

         1.2.Відповідно до рішень сесій Буківської, Оріховецької, Самгородоцької, Чубинецької сільських рад, керуючись статтею 93 Бюджетного кодексу України прийняти обсяги між бюджетних трансфертів до районного бюджету:

Збільшити дохідну частину районного бюджету загального фонду по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 52120,00 грн.

Збільшити видаткову частину районного бюджету загального фонду на суму 52120,00  грн, здійснивши розподіл за головними розпорядниками коштів таким чином:

- по КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 22800,00 грн ( Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік).

- по КПКВК 0210180  «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансфери підприємствам, установам та організаціям» на суму» 19320,00 грн (Програма розвитку архівної справи в Сквирському районі на 2020 рік»).

-по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 10000,00 грн (придбання котла для Таборівського СК)

         1.3. Відповідно до рішення сесії Сквирської міської ради від 16.07.2020 року №1327-56-VІІ збільшити дохідну частину спеціального фонду районного бюджету за КБКД 41053700 «Субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів» на суму 1000000,00 грн та відповідно збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету за КПКВК 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів» на суму 1000000,00 грн ( для здійснення спів фінансування обласному бюджету по капітальному ремонту ДНЗ №5 «Калинка» в м.Сквира).

1.4. За рахунок залишку спеціального фонду районного бюджету, що утворився станом на 01.01.2020 року від надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 87186,42 грн здійснити розподіл бюджетних призначень таким чином:

Збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету за КПКВК 3719770 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 77250,00 грн спрямувавши субвенцію Красноліській сільській раді 30000,00 грн та Рогізнянській сільській раді 47250,00 гривень на виконання заходів передбачених районною цільвою Програмою використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2020 рік.

         1.5. В зв»язку із незабезпеченістю поточних видатків здійснити перепланування бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету таким чином:

Зменшити видатки спеціального фонду за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на суму 800000,00 грн ( придбання частини нежитлового приміщення під розміщення бібліотеки).

Збільшити видатки загального фонду за КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 147460,00 грн.

Збільшити видатки загального фонду за КПКВК 0813242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню» на суму 350000,00 грн (Програма впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань Сквирського району на 2019-2021 роки -130000,00 грн, програма «Турбота» -190000,00 грн, програма соціальної підтримки військовослужбовцям, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у Сквирському районі на 2019-2022 роки – 30000,00 грн).

Збільшити  видатки загального фонду за КПКВК 0213192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 20000,00 грн (Програма фінансової підтримки Сквирської районної організації ветеранів війни і праці на 2019-2022 роки).

Збільшити видатки загального фонду за КПКВК 1018410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 60000,00 грн (виплата заробітної плати з нарахуваннями радіостудії «Шанс»).

Збільшити видатки за КПКВК 1015032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 65300,00 грн (заробітна плата з нарахуваннями ДЮСШ МФОК Старт).

Збільшити видатки за КПКВК 1015053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 80600,00 грн (заробітна плата з нарахуваннями МФОК Старт).

Збільшити видатки загального фонду за КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 76640,00 грн. (на виконання заходів передбачених районною цільовою Програмою підтримки заходів та робіт з територіальної оборони та території Сквирсьокого району на 2020 рік -30000,00 грн., програма «Призову на строкову військову службу та приписка громадян до призовної дільниці на 2019-2020 роки – 46640,00 грн).

         1.6. Відповідно до листа завідувача сектору освіти Сквирської РДА від 26.08.2020 року №554 здійснити перепланування бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків таким чином:

         Зменшити видатки загального фонду за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 175200,00 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 38500,00 грн. (Освітня субвенція з державного бюджету).

         Збільшити видатки по КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 175200,00 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 38500,00 грн.  (Освітня субвенція з державного бюджету).

         Зменшити видатки загального фонду за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 700000,00 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 700000,00 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 8500,00 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 35000,00 грн.

         Зменшити видатки загального фонду за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 563500,00 грн.

         Зменшити видатки по КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладання та інвентар» на суму 20000,00

Зменшити видатки загального фонду по КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 20000,00 грн.

Зменшити видатки загального фонду  по КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 35000,00 грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 10000,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 30000,00 грн.

         Збільшити видатки загального фонду за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев»язувальні матеріали» на суму 12000,00 грн.

         Збільшити видатки загального фонду за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев»язувальні матеріали» на суму 48000,00 грн, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на суму 249000,00 грн.

         Збільшити видатки загального фонду за КПКВК 0611161 «Забезпечення інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 49000,00 грн (для поточного ремонту шкільних автобусів).

         Збільшити видатки спеціального фонду за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» на суму 1031000,00 грн (монтаж системи протипожежної сигналізації ДНЗ №2-296000,00 грн, ДНЗ №6-535000,00 грн, Рудянського ДНЗ-200000,00 грн).

         Збільшити видатки загального фонду за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладання і предиетів довгострокового користування» на суму 48000,00 грн (спів фінансування з місцевого бюджету на придбання обладнання для харчоблоків навчальних закладів), КЕКВ 3132«Капітальний ремонт інших об»єктів» на суму 685000,00 грн (монтаж системи протипожежної сигналізації НВО №5-263000,00 грн, Сквирського ліцею-422000,00 грн).

Голова райдержадміністрації                                     Оксана СЛАВІНСЬКА