Про звіт голови Сквирської райдержадміністрації про виконання повноважень, делегованих Сквирською районною радою. Оприлюднено 29.05.2020

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

 

 

Про звіт голови Сквирської райдержадміністрації  

про  виконання повноважень,  делегованих

Сквирською районною радою

 

Заслухавши звіт голови Сквирської райдержадміністрації  О.Славінської «Про  виконання повноважень,  делегованих Сквирською районною радою», районна рада відзначає, що робота щодо виконання райдержадміністрацією  делегованих Сквирською  районною радою повноважень була спрямована на всебічне задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, формування та виконання програмних документів.

За звітний період Сквирською райдержадміністрацією розроблено та подано на затвердження 17 районних програм. Загалом структурні підрозділи райдержадміністрації виконують завдання, які передбачені в 46 районних програмах. З метою контролю за виконанням цих програм Сквирська районна рада заслухала звіти по 9 з них. Також було заслухано звіт райдержадміністрації про стан фінансування районних програм, затверджених Сквирською районною радою. В багатьох аспектах вдалося досягнути поставлених завдань у забезпеченні відповідно до законодавства розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту.

Разом з тим, при виконанні деяких повноважень мають місце ряд недоліків. Зокрема, на неналежному рівні забезпечено виконання рішень сесій районної ради. Так, не вдалося покращити роботу щодо інвестиційної привабливості району, створення робочих місць, поновлення регулярного перевезення пасажирів на всіх запланованих маршрутах та створення сільськогосподарських  кооперативів, що передбачалося рішенням сесії  від 14.03.2019 року № 01-32-07 «Про звіт голови Сквирської райдержадміністрації про підсумки виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району на 2018 рік».

Протягом 2019 року перевезення пасажирів здійснювалось на 9 приміських автобусних маршрутах, але залишилося не вирішеним питання регулярних перевезень на маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Сквирської райдержадміністрації: Сквира – Домантівка, Сквира АС - с. Пищики, Сквира АС – с. Руда ч/з с. Безпечна, Сквира АП Червона Площа – с. Кам`яна Гребля, ч/з с. Золотуху, на які оголошувалися конкурси з визначення автомобільних перевізників, але не відбувалися в зв’язку з відсутністю поданих документів для участі у конкурсі. 

З 2011 року залишається не вирішеним питання використання коштів, які перебувають на спеціальному рахунку районного бюджету, що накопичилися у порядку       відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 87186,42 грн., в зв’язку з відсутністю районної програми охорони земель.

Не виконуються в повному об’ємі заходи Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Сквирському районі на 2019-2021 роки. Головним напрямком інноваційної  діяльності  залишається оновлення продукції та освоєння нових технологій  ТОВ «Фірма «Грона», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» та інших підприємств.

Не забезпечено виконання п.п.4.2. п.4  рішення від 10.10.2019 року № 05-37-07  «Про хід виконання рішення сесії Сквирської районної ради від 14.03.2019 №05-32-07 «Про стан роботи з розвитку туризму в  Сквирському районі та заходи щодо її поліпшення» щодо внесення змін до штатного розпису Сквирського районного народного краєзнавчого музею, а саме:  з 01.11.2019 року не введено посаду спеціаліста  по туризму, а з 01.01.2020 року - фахівця з охорони пам’яток історії та культури, що в свою чергу не сприяє роботі по проведенню паспортизації, обліку, організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури.

Відповідно до статей 14, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  рішення сесії  Сквирської районної ради від 23 грудня 2015 року №06-03-07  «Про делегування повноважень Сквирської районної ради Сквирській райдержадміністрації», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт голови Сквирської райдержадміністрації О.Славінської про виконання Сквирською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Сквирською районною радою, взяти до відома (додається).

3. Сквирській райдержадміністрації :

3.1. В подальшій роботі зосередити увагу на безумовному  виконанні рішень сесії Сквирської районної ради;

3.2. Проводити регулярний  аналіз виконання прийнятих районних цільових програм  та направляти його в порядку контролю до Сквирської районної ради (не рідше 1 разу на квартал);

3.3. На чергову сесію Сквирської районної ради розробити, схвалити та подати на затвердження районну програму охорони земель та забезпечити використання коштів, які перебувають на спеціальному рахунку районного бюджету, що накопичилися у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 87186,42 грн.  за цільовим призначенням;

 3.4. З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток району та забезпечення ефективного використання його земель, активізувати роботу з виконання Програми розробки містобудівної документації в Сквирському районі на 2017-2020 роки.

3.5. Продовжити роботу щодо впорядкування транспортної мережі шляхом своєчасного проведення конкурсів на перевезення пасажирів, укладення додаткових угод, відкриття нових маршрутів загального користування, віднесених до компетенції Сквирської райдержадміністрації.   

3.6 Забезпечити в повному обсязі захисту  прав дітей, в тому числі майнових та житлових;  своєчасного виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих умовах.

3.7. Продовжити створення нового освітнього простору відповідно до основних положень Концепції «Нової української школи».

3.8. Забезпечити  роботу щодо формування оптимальної мережі навчальних закладів з урахуванням економічних та фінансових можливостей, функціонування освітніх округів.

   3.9. Продовжити роботу щодо забезпечення дітей з особливими потребами якісними освітніми послугами, розроблення та використання електронних засобів навчання, необхідних для організації дистанційного та індивідуального навчання і  педагогічного патронату.

3.10. Активізувати роботу  по виконанню заходів з енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій у закладах бюджетної сфери та житлово - комунального господарства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Сквирської районної ради О. Грищенко та  постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності та правопорядку.

Голова ради                                         В. Гриша

м. Сквира

____________ 2020 року

№ ______________