Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

Про затвердження Положення про порядок

призначення на посаду та звільнення із займаної

посади керівників комунальних підприємств,

установ, закладів, що є у спільній власності

територіальних громад Сквирського району

в новій редакції

 

З метою забезпечення об’єктивного, всебічного, повного та колегіального розгляду питань призначення та звільнення керівників підприємств, організацій, установ, закладів спільної власності територіальних громад Сквирського району, а також для регулювання трудових відносин з керівниками, посилення контролю щодо їх діяльності, забезпечення належного виконання ними своїх зобов’язань, відповідно до ч. 3, ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України, ст. 21 Кодексу законів пр. працю України, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», постанов Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 10.08.2004 №1018 «Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ», від 19.03.1994 № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Сквирського району в новій редакції (додається).

2.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії Сквирської районної ради від 25.06.2014 №06/03-30-06 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Сквирського району».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Сквирської районної ради В.Гришу та постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності та правопорядку.

Голова ради                               В.Гриша

 

м. Сквира

_____________ 2020 року

№___-___-07