Про звернення депутатів Сквирської районної ради 07 скликання щодо ініціатив по забезпеченню розвитку сільських територій. Оприлюднено 21.02.2020

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

 

Про звернення депутатів Сквирської районної

ради 07 скликання щодо ініціатив  по

забезпеченню розвитку сільських територій

           

            Розглянувши депутатське звернення депутата Сквирської районної ради С.Приймаченка,  відповідно до статей 43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання, враховуючи висновки і рекомендації постійних депутатських комісій Сквирської районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити депутатське звернення депутатів Сквирської районної ради 07 скликання до Президента України В.Зеленського, Голови Верховної Ради України Д.Разумкова, Прем’єр-міністра України О.Гончарука, Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Т.Милованова, народних депутатів О.Дунди та В.Колюха щодо ініціатив  по забезпеченню розвитку сільських територій, що додається.

2. Доручити голові Сквирської районної ради В.Гриші направити звернення до Президента України В.Зеленського, Голови Верховної Ради України Д.Разумкова, Прем’єр-міністра України О.Гончарука, Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Т.Милованова, народних депутатів О.Дунди та В.Колюха.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних, водних та лісових ресурсів.

 

Голова ради                              В. Гриша

 

м. Сквира

____________ 2020 року

№ _____________

 

Президенту України

В.Зеленському

 

Голові Верховної Ради України

Д.Разумкову

 

Прем’єр-міністру України

О.Гончаруку

 

Міністру розвитку економіки, торгівлі

 та сільського господарства

Т.Милованову

 

Народному депутату України

О.Дунді

 

Народному депутату України

В.Колюху

Розвиток сільських територій України є одним з пріоритетів державної політики, спрямованої на вирішення економічних, соціальних, побутових, екологічних та інших проблем сільського населення. Понад 20 років аграрних трансформацій не принесли простим селянам очікуваного підвищення добробуту. Сьогодні сільські території знаходяться в катастрофічному стані: відбувається погіршення стану природних ресурсів та екологічної ситуації, прийшли в занепад інженерна та соціальна інфраструктура, система соціальних послуг (медицина, культура, дошкільна освіта) та сфера побуту, знижується людський потенціал, процвітає безробіття й бідність, що стимулює трудову міграцію та від’їзд не тільки молоді, як було прийнято говорити раніше, а й всього працездатного населення із села.

Щоб зберегти життєдіяльність села, його душу, забезпечити гідну старість людей, що все життя віддали селу, потрібно забезпечити безперебійне надання  необхідних послуг сільському населенню, переважна кількість з яких, це пенсіонери віком 65-80 років. Для цього потрібно стимулювати залучення, відповідно до законодавства, на паритетних добровільних умовах до розвитку сільських територій суб’єктів підприємництва, з числа виключно тих, які фактично та юридично розташовані в конкретному селі, приймають активну участь в його життєдіяльності, відраховують всі податки та збори до громади села. Цей процес має бути відкритим, публічним та загальнодоступним.

Одним із таких стимулів повинно стати лояльне податкове законодавство до таких суб’єктів господарювання у вигляді повернення єдиного соціального внеску, податку на додану вартість на спеціальний рахунок з якого можна було б використати кошти на утримання об’єктів інфраструктури (фельдшерсько-акушерських пунктів, навчально-виховних комплексів тощо), фінансування соціальних програм, створення умов для соціального розвитку села.

Запровадження пілотних проєктів з всебічної підтримки малого та середнього бізнесу на селі на території України, таких, що не потребують спеціальних змін до законодавства та довгої бюрократичної тяганини, наприклад, створення колл центру з цілодобової підтримки сільського підприємця. Такі заходи беззаперечно будуть стійкою мотивацією до соціальної відповідальності бізнесу на селі, а від так і належною підтримкою гідного життя наших сільських жителів.

Підтримано рішенням сесії Сквирської   

районної ради від ___________ № __________