Про внесення змін до рішення районної ради від 19.12.2019 року № 01-40-07 «Про районний бюджет Сквирського району на 2020 рік».Оприлюднено 19.02.2020

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБАСТІ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

Про внесення змін до рішення районної ради

від  19.12.2019 року № 01-40-07

«Про районний бюджет

Сквирського району на 2020 рік»

 10320200000

(код бюджету)    

 

Розглянувши пропозиції райдержадміністрації про внесення змін до рішення районної ради від 19.12.2019 року №01-40-07 та відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про державний бюджет України на 2020 рік», висновку про обсяг залишку бюджетних коштів районного бюджету по загальному, спеціальному фондах та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести наступні зміни до рішення районної ради від 19.12.2019 року № 01-40-07 «Про районний бюджет Сквирського району на 2020 рік»:

1.1. пункт 1 викласти у такій редакції: «Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 213 843 265 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 211 853 265 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету 1 990 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 220 862 089,47 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 215 732 013,92 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету 5 130 075,55 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до загального фонду районного бюджету у сумі 0 гривень згідно з додатком №4 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 3 878 748,92 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 3 140 075,55 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,03 відсотка загального фонду районного бюджету, визначених цим пуктом;

1.2. пункт 5 викласти у такій редакції: «Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 11 466 079,03 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

1.3. пункт 9 викласти у такій редакції: «Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатків загального фонду за їх економічною структурою на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

наукову і науково-технічну діяльність;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

2. Внести зміни до рішення та в додатки  №2, №3, №5, №6, №7 виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Дане рішення та додатки до нього набирає чинності з дня його прийняття та підлягає публікації в районній газеті «Вісник Сквирщини».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Сквирської районної  ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів і голову Сквирської районної ради В.В.Гришу.

Голова районної ради                    Василь ГРИША

 

 

м.Сквира

27 лютого 2020 року

№__-42-07

Висновок 

Висновок 2

Пропозиції РДА