Про звернення депутатів Сквирської районної ради щодо недопущення знищення сільських закладів освіти

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

Про звернення депутатів Сквирської районної

ради щодо недопущення знищення сільських

закладів освіти

Відповідно до статей 43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійних депутатських комісій Сквирської районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити депутатське звернення депутатів Сквирської районної ради 07 скликання до Президента України В.Зеленського, Голови Верховної Ради України Д.Разумкова, Прем’єр-міністра України О.Гончарука, міністра освіти і науки України Г.Новосад, народних депутатів О.Дунди та В.Колюха щодо недопущення знищення сільських закладів освіти, що додається.

2. Доручити голові Сквирської районної ради В.Гриші направити звернення до Президента України В.Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова, Прем’єр-міністра України О.Гончарука, міністра освіти і науки України Г.Новосад, народних депутатів О.Дунди та В.Колюха.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури.

 

Голова ради                           В. Гриша

 

м. Сквира

________ 2019 року

№ ____________

 

Президенту України

В.Зеленському

 

Голові Верховної Ради України

Д.Разумкову

 

Прем’єр-міністру України

О.Гончаруку

 

Міністру освіти і науки України

Г.Новосад

 

Народному депутату України

О.Дунді

 

Народному депутату України

В.Колюху

 

Звернення

депутатів Сквирської районної ради

щодо недопущення знищення сільських закладів освіти

 

Ми, депутати Сквирської районної ради Київської області, висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу ситуації, яка склалася в галузі освіти, зокрема освіти в сільських населених пунктах.

Пропозиції Міністерства фінансів України, викладені у листі від 31.07.2019 №07010-04-3/19654: оптимізація малокомплектних шкіл; припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11-х класах, де менше 20 учнів; підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин; підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти; перегляд підходів до створення мережі опорних шкіл, розвиток мережі опорних шкіл шляхом фінансових стимулів і за умови виконання процесу оптимізації, а також проєкт Закону України «Про повну загальну середню освіту», реєстраційний №0901 від 29.08.2019, який прийнятий Верховною Радою України в першому читанні 30.05.2019 року та готується до розгляду парламентом у другому читанні, приведуть до закриття та масової реорганізації сільських шкіл.

Складається ситуація, коли на весь район залишиться одна-дві опорні школи. 

Аналогічною є ситуація із створенням у майбутньому академічних ліцеїв (10-12 класів) з кількістю учнів не менше 300 учнів і з 4 паралелями у кожному класі. Такого закладу в сільському районі не буде ніколи і із-за кількості учнів, і із-за відсутності пансіонів (гуртожитків). Здійснювати ж щоденне підвезення учнів до ліцею можна лише з не дуже віддалених сіл за умови якісних доріг. Такий підхід теж є порушенням вищезгаданої статті закону.

Згідно нових правок до проєкту Закону України «Про повну загальну середню освіту» «освітня субвенція спрямовується на оплату праці педагогічних працівників закладів освіти, крім: гімназій, загальна кількість учнів в яких становить менше 50 осіб; ліцеїв, заснованих сільськими, селищними, міськими (міст з населенням менше 50 тисяч) радами; ліцеїв, загальна кількість учнів 10-12 класів в яких становить менше 300 осіб. Оплата праці педагогічних працівників таких закладів освіти здійснюється за рахунок коштів їх засновників».

За умови включення цієї правки, ліцей не зможе створити жодне село чи селище, навіть місто, де менше 50 тисяч населення, бо вони не зможуть утримувати заклад за власні кошти. В області це зможуть зробити лише міста Біла Церква, Бориспіль, Бровари.  Тому, можна зробити висновок, що в селах та районних центрах залишаться лише початкові школи та, в кращому випадку, гімназії.

Крім того, при такому підході до сільської освіти без роботи залишиться практично половина вчителів та робітників, які працюють в сільських закладах освіти, а відповідно зменшиться і надходження до місцевого бюджету ПДФО та зросте соціальна напруга.

Враховуючи вищевикладене, депутати Сквирської районної ради звертаються до Вас з наполегливою вимогою: не допустити прийняття таких норм законодавства, які приведуть до знищення сільських шкіл, які на сьогодні залишаються осередком збереження національної культури, традицій.

Забезпеченням цього є:

- прийняття окремих законодавчих актів щодо розвитку освіти в сільській місцевості, які враховуватимуть особливості малонаселених та віддалених один від одного населених пунктів;

- зменшення вимог щодо нормативів створення ліцеїв і опорних шкіл у сільській місцевості та виконання норми щодо права органів місцевого самоврядування вирішувати питання створення опорних шкіл шляхом проведення конкурсу, як того вимагає Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532: «Засновник визначає опорні заклади освіти серед закладів загальної середньої освіти, що належать до сфери його управління, на конкурсній основі відповідно до затверджених ними умов».

Ми переконані, що сільська освіта має право на життя, а сільські діти – на навчання.

 

Підтримано рішенням Сквирської районної ради

від _________________ 2019 року № ___-39-07