Про звернення депутатів Сквирської районної ради 07 скликання щодо обов’язкової психологічної реабілітації учасників бойових дій

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

   Про звернення депутатів Сквирської районної

ради 07 скликання щодо обов’язкової  психологічної

реабілітації учасників бойових дій

Відповідно до Конституції Украйни, статей 43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання, враховуючи висновки і рекомендації постійних депутатських комісій Сквирської районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити депутатське звернення депутатів Сквирської районної ради 07 скликання до Президента України, голови Верховної ради України,  Кабінету Міністрів України щодо обов’язкової психологічної реабілітації учасників бойових дій, що додається.

2. Направити депутатське звернення за належністю для відповідного розгляду.

3. Опублікувати дане рішення разом з додатками на офіційному веб-сайті Сквирської районної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Сквирської районної ради В. Гришу.

 

Голова                                  В. Гриша

 

м. Сквира

_______________  2019 року

№ __________________

 

 

Президенту України

Зеленському В.О.

 

Голові Верховної Ради України

Парубію А.В.

 

Прем’єр-міністру України

Гройсману В.Б.

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Сквирської ради 07 скликання

щодо обов’язкової  психологічної реабілітації учасників бойових дій

Психологічна реабілітація ветеранів – це окрема державна програма, за яку відповідають Міністерство соціальної політики та Міністерство у справах ветеранів України. Відповідно до закону, всі демобілізовані зобов'язані проходити психологічну реабілітацію, але поки що це залишається тільки на папері. За роки військової агресії всього 4% демобілізованих пройшли психологічну реабілітацію відповідно до державної програми.

В Сквирському районі спостерігається тенденція щодо збільшення смертності серед учасників бойових дій (антитерористичної операції та операції об’єднаних сил). Так, станом на 01 липня 2019 року втрати складають 35 осіб, в тому числі не бойові - 27, зокрема суіцидальних випадків - 4.

Аналогічна ситуація спостерігається в цілому по Україні, адже будь-яка людина після перебування у зоні конфлікту, повертаючись до мирного життя, може мати проблеми з соціальною адаптацією та потребувати психосоціальної підтримки з боку фахівців. Психосоціальної підтримки потребують не лише військові, а й їхні родини та родини загиблих.

Оскільки психологічної адаптації потребують майже всі учасники АТО, тому створення ефективної системи профілактики, психологічної корекції та реабілітації є вкрай необхідною.

Психологічна реабілітація є складовою частиною медико-психологічної та загальної фізіологічної реабілітації військових. Центри психологічної реабілітації потрібні в усіх регіонах, звідки здійснювали призов у зону АТО. Якщо цього не буде зроблено, у найближчі 20 років ми матимемо великі проблеми. Не лише медики знають про «в’єтнамський» і «афганський» синдроми. У 1970-х роках у США у 25% учасників бойових дій, які навіть не мали каліцтва, згодом загострилися різні психічні та психологічні порушення, а серед поранених і покалічених таких було 42%, тому психологічна реабілітація набуває особливого значення для нашого суспільства. І що раніше й повніше її надаватимуть учасникам АТО, то менше проблем виникатиме в майбутньому.

Уряд України затвердив План заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО, відповідно до якого на органи місцевого самоврядування покладені завдання щодо організації допомоги демобілізованим учасникам АТО.

У січні 2017 року при Сквирському центрі соціальної служби сім’ї дітей та молоді створено Відділ соціальної та психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей для надання комплексної допомоги учасникам АТО.

Основними завданнями відділу є:

1.Забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників АТО, волонтерськими та іншими громадськими організаціями, підприємствами, установами для вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників АТО.

2. Підвищення рівня поінформованості з питань соціальної, психологічної та юридичної підтримки учасників АТО, їх сімей.

3. Поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної координації наявних ресурсів для забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

4. Створення  атмосфери підтримки та поважного ставлення до учасників АТО.

5. Надання комплексної соціально-психологічної підтримки учасникам бойових дій АТО та членам їх сімей; допомога родинам загиблих під час проведення АТО; соціальний супровід сімей учасників бойових дій АТО тощо.

Відповідно до покладених завдань фахівці відділу:

- збирають, аналізують та узагальнюють інформацію щодо проблемних питань і потреб учасників АТО та їх родин, готують пропозиції щодо їх вирішення,  здійснюють моніторинг стану вирішення.

 - надають комплексні соціальні,  психологічні та юридичні послуги.

- здійснюють соціальний супровід сімей учасників АТО.

Станом на 01.07.2019 за даними відділу в Сквирському районі зареєстровано 440 учасників АТО.

Крім бойових та не бойових втрат під час проходження військової служби отримали поранення 40 осіб, в т.ч. 36 учасників АТО отримали групу інвалідності.

Зареєстровано 280 дітей учасників АТО, з них дітей від 6 до 18 років – 178 осіб; діти загиблих – 1 неповнолітній, діти осіб з інвалідністю  – 4 особи; діти із багатодітної сім’ї – 20 осіб (6 сімей).

Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції здійснюється шляхом:

- соціального супроводження всіх сімей демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО через відділ соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та їх сімей Сквирського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (працюють практичний психолог, юрист та фахівець із соціальної роботи);

-   соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, шляхом надання санаторно-курортних послуг одночасно з наданням психологічних, реабілітаційних та інших послуг в оздоровчих закладах, а також професійної адаптації;

- надання соціальних пільг на житлово-комунальні послуги;

 - медичного забезпечення.

Однак, на місцевому рівні вкрай мало спеціалістів, які б могли надавати кваліфіковану допомогу щодо психологічної реабілітації та соціальної адаптації. У військових частинах, військкоматах немає фахівців, підготовлених до втілення сучасних підходів до формування стресостійкості та психосоціальної реабілітації з метою подолання посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Це висуває завдання перегляду змісту програм навчання психологів, лікарів та соціальних працівників, підготовки працівників до роботи з новими групами клієнтів, застосування нових методик, зокрема, протидії проявам ПТСР, а також розвитку потенціалу людей із порушеною «соціальною екологією» та долучення вже навчених за міжнародними стандартами психотерапевтів до системи психологічної реабілітації. Також в Україні не побудовано сучасної системи психосоціальної реабілітації військовослужбовців, та й інших груп населення. Та реабілітація, що доступна зараз, є досить медикалізованою, адже вона повинна (згідно із чинним законодавством) надаватися лікарями та здебільшого у лікувальних чи санаторних закладах у дуже короткі терміни. Розвиток психосоціальної підтримки стримується нормами, пов’язаними з лікуванням у зв’язку із проблемами психічного здоров’я, які встановлюють певні обмеження для подальшого життя тих, хто пройшов лікування з приводу проблем психічного здоров’я. На часі – зміна вектора соціальних програм із суто соціального забезпечення пільгами учасників АТО та членів їх сімей на біопсихосоціальний підхід, зокрема, соціально-психологічну адаптацію до нових умов, підтримку реалізації економічного потенціалу, сприяння піднесенню економічної спроможності та розвиток особистісних ресурсів.

Сквирська районна рада звертається з проханням про врегулювання піднятого питання, а саме:

1) Для вирішення завдань соціальної та психологічної реабілітації актуальним є створення єдиного Центру реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції та ООС, який міг би виконувати міжвідомчі та міждисциплінарні функції науково-практичного, інформаційного, експертного, діагностичного і навчально-методичного характеру.

Створення такого центру дозволить:

– уніфікувати єдину термінологію щодо медичної, фізіологічної, психологічної, професійної та соціальної реабілітації, визначити види, етапи, послідовність і терміни реабілітаційних заходів;

 – створити інформаційну систему супроводження осіб, які потребують реабілітації з визначенням психодіагностичних показників їх стану, переліком видів та обсягів необхідних реабілітаційних та адаптаційних заходів;

 – визначити спеціалізації на рівні МОЗ за відповідним фахом, створити програми і спеціалізовані навчальні підрозділи з досвідом підготовки і вдосконалення фахівців з реабілітації та адаптації;

 – впровадити стандарти реабілітації та адаптації, затвердити показники і критерії оцінки ефективності застосованих методів реабілітації та адаптації.

2)  Створити систему психологічної реабілітації військовослужбовців на регіональному рівні.

3) Розробити та затвердити методичні рекомендації щодо надання психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, їх родинам, а також членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців.

4)  Сприяти волонтерській діяльності щодо проведення заходів з реабілітації та соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців.

5) Розробити та затвердити уніфіковану навчальну програму підготовки спеціалістів з питань первинної психосоціальної реабілітації та надання спеціалізованої психологічної і психіатричної допомоги ветеранам війни.

6)  Ухвалити Стратегію розвитку психосоціальної реабілітації учасників антитерористичної операції та ООС (учасників бойових дій), яка забезпечить формування сталої та узгодженої державної політики щодо психосоціальної підтримки тих, кому доведеться чи довелось брати участь у бойових діях.

7)  Модернізувати українську нормативно-правову базу, що уможливить впровадження принципово нових підходів, які враховують комплексний біопсихосоціальний характер інтервенцій, спрямованих на адаптацію та ресоціалізацію військовослужбовців.

8) Вдосконалити процес забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників АТО та ООС, що передбачає розробку та запровадження відповідних бюджетних програм, розширення мережі недержавних і закордонних закладів реабілітації, спрямування на це коштів волонтерських і міжнародних організацій тощо.

9)  Зробити психологічну перевірку і адаптацію до мирного життя обов'язковою складовою програми для всіх бійців, які повертаються із зони бойових дій.

Лише побудова сучасної системи реабілітації, її затвердження в законі, підкріпленому порядками та бюджетними програмами, здатне забезпечити ефективне та стале рішення проблеми. Без комплексного підходу до питання реабілітації військовослужбовці та ветерани АТО і надалі будуть позбавлені медико-психологічних послуг належної якості.

 

Підтримано рішенням Сквирської районної ради

від ____________ № ___________