Про звіт Сквирської райдержадміністрації про виконання повноважень, делегованих Сквирською районною радою. Оприлюднено 22.03.2019

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

Про звіт Сквирської райдержадміністрації  

про  виконання повноважень,  делегованих

Сквирською районною радою

 

Відповідно до статей 14, 15, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  рішення сесії  Сквирської районної ради від 23 грудня 2015 року №06-03-07  «Про делегування повноважень Сквирської районної ради Сквирській райдержадміністрації» Сквирська райдержадміністрація здійснює делеговані повноваження в межах компетенції та ресурсів.

Робота щодо виконання райдержадміністрацією  делегованих районною радою повноважень була спрямована на всебічне задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, виконання програмних документів, у тому числі Програми соціально-економічного і культурного  розвитку Сквирського  району на  2018 рік.

За звітний період Сквирською райдержадміністрацією розроблено та подано на затвердження 16 районних програм. Загалом структурні підрозділи райдержадміністрації виконують завдання, які передбачені в 39 районних програмах. З метою контролю за виконанням цих програм Сквирська районна рада заслухала звіти по 8 з них. Також було заслухано звіт райдержадміністрації про стан фінансування районних програм, затверджених Сквирською районною радою

Проте, через відсутність доповідача не було заслухано питання про стан виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сквирському районі на 2017-2018 роки.

В багатьох аспектах вдалося досягнути поставлених завдань у забезпеченні відповідно до законодавства розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, сприянні відродження народної творчості, національно-культурних традицій населення, національно-патріотичного виховання.

Недостатньо проводилась робота щодо організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури. Так, деякі історичні пам’ятки перебувають в занедбаному стані та потребують проведення капітального ремонту.

Протягом 2018 року неодноразово виникали проблеми з перевезенням громадян на приміських автобусних маршрутах, які поступово вирішувалися райдержадміністрацією.   На даний час з ініціативи перевізника розірвано договори на перевезення пасажирів та  не здійснюється перевезення на маршрутах Сквира – Домантівка, Сквира – Терешки, через Шаліївку.  Причина – низький пасажиропотік та збитковість рейсів. Райдержадміністрацією оголошено конкурс на перевезення пасажирів на 9 приміських автобусних маршрутах, який має відбутися 02 квітня 2019 року.

Сквирською райдержадміністрацією забезпечувалось недопущення  надзвичайних ситуацій  на території Сквирського району шляхом їх запобігання. З цією метою при райдержадміністрації діє постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка протягом 2018 року на 10 проведених засіданнях розглянула 48 питань безпеки району.

Ряд делегованих функцій врегульовується Сквирською райдержадміністрацією по мірі виникнення необхідності та контролюються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт першого заступника  голови Сквирської райдержадміністрації О.Славінської про виконання Сквирською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Сквирською районною радою, за 2018  рік взяти до відома (додається).

2. Роботу Сквирської райдержадміністрації  щодо виконання  повноважень, делегованих Сквирською районною радою, за 2018 рік, вважати задовільною.

3. Сквирській райдержадміністрації :

3.1. В подальшій роботі зосередити увагу на безумовному  виконанні рішень сесії Сквирської районної ради;

3.2. Проводити регулярний  аналіз виконання прийнятих районних цільових програм  та направляти його в порядку контролю до Сквирської районної ради (не рідше 1 разу на квартал);

3.3. З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток району та забезпечення ефективного використання його земель, активізувати роботу з виконання Програми розробки містобудівної документації в Сквирському районі на 2017-2020 роки.

3.4. Продовжити роботу щодо впорядкування транспортної мережі шляхом своєчасного проведення конкурсів на перевезення пасажирів, укладення додаткових угод, відкриття нових маршрутів загального користування, віднесених до компетенції Сквирської райдержадміністрації.          

3.5. Продовжити створення нового освітнього простору відповідно до основних положень Концепції «Нової української школи».

3.6. Продовжити роботу по формуванню оптимальної мережі навчальних закладів з урахуванням економічних та фінансових можливостей, функціонування освітніх округів.

3.7. Сприяти розвитку кредитно-фінансових механізмів підтримки сільгоспвиробників, створенню сільськогосподарських кооперативів.

3.8. Активізувати роботу з розвитку туристичної галузі, «зеленого» туризму, забезпечити виконання  заходів із  збереження історичних пам'яток та пам'яток археології.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності та правопорядку.

Голова ради                               В.Гриша

 

м. Сквира

__________ 2019 року

№  ________________