Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Сквирського району за 2018 рік. Оприлюднено 08.02.2019

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА  

РІШЕННЯ    

                                                                                         ПРОЕКТ

Про затвердження звіту про виконання

районного бюджету Сквирського району

за 2018 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Сквирського району за 2018 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання районного бюджету Сквирського району за 2018 рік  по доходах у сумі триста дев’яносто один мільйон дев’ятсот тридцять сім тисяч сто вісімдесят шість ( 391 937 186) гривень ( таблиця 1) і по видатках у сумі чотириста один мільйон п’ятсот дві тисячі шістсот двадцять дві (401 502 622) гривні ( таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  дев’ять мільйонів п’ятсот шістдесят п’ять тисяч чотириста тридцять шість (9 565 436)  гривень в тому числі:

  1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі триста вісімдесят п’ять мільйонів сімсот тридцять тисяч шістсот п’ять (385 730 605) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі триста вісімдесят п’ять мільйонів  двісті сорок три тисячі шістсот п’ятдесят (385 243 650) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі чотириста вісімдесят шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять (486 955)  гривень.
  2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі шість мільйонів двісті шість тисяч п’ятсот вісімдесят одна (6 206 581) гривня і по видатках у сумі шістнадцять мільйонів двісті п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот сімдесят дві (16 258 972) гривні з перевищенням видатків над  доходами  в сумі десять  мільйонів п’ятдесят дві тисячі триста дев’яносто одна (10 052 391) гривня.
  3. Дане рішення та додатки до нього набирає чинності з дня його прийняття та підлягає публікації в районній газеті «Вісник Сквирщини».

 

Голова районної ради                                     В. Гриша                                                                                                                                                                             

від __ ________ 2019 року

№ __-__-07

 

 

Додаток 1

Додаток 2

пояснююча записка

інформація про виконання районного бюджету за 2018 рік

інфоромація щодо видатків місцевих бюдждетів, в т.ч. медичної субвенції

інформація щодо видатків місцевих бюджетів, в т.ч. медичної субвенції