Про стан роботи з розвитку туризму в Сквирському районі та заходи щодо її поліпшення. Оприлюднено 13.02.2019

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

ПРОЕКТ

Про стан роботи з розвитку туризму в

Сквирському районі та заходи щодо

її поліпшення

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу культури, релігії, туризму, молоді та спорту Сквирської районної державної адміністрації О.Центило-Гіптенко,  районна рада відзначає, що робота зі збереження історичних та культурних пам’яток в районі ще не відповідає вимогам ст. 54 Конституції України, Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, та розділу VІІ Програми розвитку культури у Сквирському районі на 2017-2021 роки «Розвиток туризму у Сквирському районі на період 2018-2021 роки». Зазначена Програма виконується не в повній мірі, перебуває на початковому стані. Залишаються невивченими можливості інфраструктури, тобто потужності готельного, ресторанного, оздоровчо-розважального напрямку, що є основою для першого етапу розробки туристичних маршрутів.

Так, за інформацією Сквирської райдержадміністрації туристична галузь Сквирщини налічує 255 пам’яток культурної спадщини, які перебувають на обліку в відділі  культури, релігії, туризму, молоді та спорту. З них археологічних – 22, історичних – 136, монументального мистецтва – 5,архітектури містобудування – 22. Є костьоли, панські маєтки, пам’ятки архітектури, археології, пов’язані з подіями другої світової війни. Особливою є пам’ятка природи – липа в с. Рогізна, якій понад 350 років. Але робота щодо внесення пам’яток культурної спадщини до Державного реєстру пам’яток місцевого значення чи національного значення не проводиться. Навіть, такі відомі пам’ятки архітектурної спадщини, як склеп-костьол родини Підгірських, що знаходиться в с. Антонів, та панський маєток родини Сташинських і парк - пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Тхорівка» в реєстрі пам’яток місцевого значення чи національного значення відсутні, тобто є поза межами державної охорони та захисту.

Відділом культури, релігії, туризму, молоді та спорту складено списки пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення, але більшість з них на балансі не обліковуються, не мають охоронних номерів, паспортів, охоронних зон.

За ініціативи відділу культури в Сквирському районі створено ГО «Товариство охорони пам’яток історії і культури».

Відповідно до п. 4 ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п.п. 5 п.б  ч.1 ст.31 та  п.п. 10 п.б ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 ст. 3, ст. 22, ст. 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури та, районна рада                             
                                                                                                              В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника відділу культури, релігії, туризму, молоді та спорту Сквирської районної державної адміністрації О. Центило-Гіптенко про стан роботи з розвитку туризму в Сквирському районі та заходи щодо її поліпшення прийняти до відома (додається).

2. Сквирській райдержадміністрації, міському та сільським головам забезпечити роботу щодо:

2.1. підготовки до 01.04.2019 року відповідних клопотань до Міністерства культури України щодо внесення  об'єктів  культурної  спадщини до Державного  реєстру  нерухомих пам'яток України, що передбачено п.2 ч.2 ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

2.2. взяття на бухгалтерський облік об’єктів культурної спадщини  в термін до 01.06.2019;

2.3. виготовлення паспортів на об’єкти культурної  спадщини та реставрації їх в установленому порядку до 01.01.2020;

2.4. розробки туристичних маршрутів до 01.01.2020.

3. Сквирській районній державній адміністрації спільно із Антонівською та Тхорівською сільськими радами:

3.1. Після внесення об'єктів  культурної  спадщини до Державного реєстру  нерухомих пам'яток України, враховуючи їх значення  (місцеве чи національне), звернутись до Міністерства культури України чи Київської обласної державної адміністрації за відповідним дозволом на проведення ремонтних робіт;

3.2. Антонівському та Тхорівському сільським головам, після внесення об'єктів  культурної  спадщини до Державного  реєстру  нерухомих пам'яток України,  розглянути можливість виділення коштів з місцевих бюджетів на відновлення  пам’яток архітектурної спадщини.

4. Сквирській райдержадміністрації:

4.1. Організувати роботу на здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі району та впровадження ефективної політики у сфері туризму, на створення належних умов для задоволення культурних потреб району;

4.2. Вивчити питання про утримання у штаті відділу культури, релігії, туризму, молоді та спорту Сквирської районної державної адміністрації фахівця з туристичних  послуг, охорони пам’яток історії та культури.

5. Про хід виконання цього рішення  заслухати на сесії районної ради у  вересні 2019 року та лютому 2020.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Сквирської районної ради О.Грищенко та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури.

 

Голова ради                                     В.Гриша

 

м. Сквира

___ __________2019 року

№ ___-___-07

Додаткова інформація райдержадміністрації