Про реорганізацію Сквирської центральної районної лікарні шляхом перетворення її у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня».

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ПРОЕКТ

 

 

Про реорганізацію Сквирської центральної

районної лікарні шляхом перетворення її у

комунальне некомерційне підприємство Сквирської

районної ради «Сквирська центральна районна лікарня»

 

        Розглянувши подання Сквирської  центральної районної лікарні, з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання кадрового потенціалу, збільшенню господарської і фінансової автономії, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до ст. ст. 52-54, 59, 78, 137 Господарського кодексу України, ст.ст. 104-108 Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 серпня 2010 року №734 «Про затвердження примірного статуту закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного підприємства та Примірного договору про надання медичних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 821-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року», Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалених робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України Міністерства охорони здоров’я України 14 лютого 2018 року, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури та керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

          1. Припинити діяльність Сквирської центральної районної лікарні, що є юридичною особою публічного права, є неприбутковою установою та має статус бюджетної установи (юридична адреса: вул. Київська, 12, м. Сквира Сквирського району Київської області, 09001, код ЄДРПОУ 01994190) в зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня», що є юридичною особою публічного права та є неприбутковим підприємством.

          2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня» є правонаступником всіх майнових і немайнових прав, юридичних обов’язків, коштів реорганізованої шляхом перетворення комунального закладу «Сквирська центральна районна лікарня».

         3. Утворити комісію з реорганізації Сквирської центральної районної лікарні шляхом перетворення  її у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня» та затвердити її склад згідно з додатком.

4. Місцезнаходження комісії з реорганізації Сквирської центральної районної лікарні шляхом перетворення її у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня»: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Київська, 12.

         5.  Голові комісії з реорганізації Сквирської центральної районної лікарні шляхом перетворення її у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня» провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, а саме:

         5.1. повідомити, протягом трьох робочих днів з дати вступу  в дію цього рішення, державного реєстратора про прийняте рішення з наданням необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів;

         5.2. повідомити працівників закладу про зміну істотних умов праці в зв’язку з реорганізацією закладу у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня»  з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів;

         5.3. забезпечити у ході реорганізації дотримання прав та інтересів працівників Сквирської центральної районної лікарні відповідно до вимог діючого законодавства, враховуючи вимоги законодавства щодо діяльності профспілки, яка діє при закладі;

5.4. встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Сквирської центральної районної лікарні – протягом 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо її реорганізації;

        5.5. провести інвентаризацію майна Сквирської центральної районної лікарні;

        5.6. за результатами проведеної роботи, після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами, скласти та подати Сквирській районній раді передавальний акт з висновками комісії для затвердження;

5.7. розробити та подати на затвердження Сквирській районній раді Статут комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня».

      6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Сквирської районної ради Грищенко О.Г. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури.

 

Голова ради                                   В.В. Гриша

 

м. Сквира

___ грудня  2018 року

№ ___-___-07

 

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Сквирської районної ради

від __ ___________ 2018 року № ____-___-07

 

Голова Сквирської районної ради

 

_________В.В. Гриша

 

 

                                                        Додаток 1    

 

 

Склад комісії

з реорганізації Сквирської центральної районної лікарні шляхом перетворення її у комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради

«Сквирська центральна районна лікарня»

 

Голова комісії:

 

Чиж Андрій Григорович

головний лікар Сквирської ЦРЛ

 

 

Члени комісії:

 

 

Васільєв Вадим Валентинович

заступник головного лікаря з медичної частини Сквирської ЦРЛ

Арікова Василина Василівна

головний бухгалтер Сквирської ЦРЛ

Мончук Ольга Іванівга

заступник головного лікаря з економічних питань Сквирської ЦРЛ

Войцеховська Олена Василівна

начальник відділу кадрів Сквирської ЦРЛ

Сідорський Олександр Петрович

юрисконсульт

Грищенко Олена Григорівна

заступник голови Сквирської районної ради;

Івашкевич Оксана Вікторівна

завідувач юридичним сектором Сквирської районної ради;

Гашенко

Олена Анатоліївна

начальник відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району;

Гривачевська Лариса Миколаївна

заступник голови постійної депутатської комісії з питань регламенту, законності і правопорядку Сквирської районної ради

Поступаленко Юлія Олександрівна

голова постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради;

 

 

Заступник голови ради                                   О.Г. Грищенко