Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року №02-21-07 «Про районний бюджет Сквирського району на 2018 рік»

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБАСТІ

 

Р І  Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

Про внесення змін до рішення районної

ради від  22.12.2017 року № 02-21-07

«Про районний бюджет

Сквирського району на 2018 рік»

        

Розглянувши пропозиції райдержадміністрації про внесення змін до рішення  районної ради від 22.12.2017 року № 02-21-07 та відповідно до Бюджетного кодексу України,  пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про Державний бюджет України на 2018 рік» на підставі висновку управління фінансів про обсяг перевиконання дохідної частини, листів головних розпорядників коштів районного бюджету та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни до рішення районної ради від 22.12.2017 року № 02-21-07 «Про районний бюджет Сквирського району на 2018 рік»:

1.1.  пункт 8 викласти у такій редакції: «Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 8168,0 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення».

2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів Сквирську районну державну адміністрацію за КПКВК:

- 02121111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

- 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров» я» по програмі «місцевих» стимулів для медичних працівників на території Сквирського району на 2013-2018 роки.

3. Визначити одержувачем бюджетних коштів Комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» за КПКВК:

-  02121111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

- 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров» я» по програмі «місцевих» стимулів для медичних працівників на території Сквирського району на 2013-2018 року.

4. У рішенні сесії від 18.10.2018 року №01-26-07 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року №02-21-07 «Про районний бюджет на 2018 рік» пункт 2, пункт 3, пункт 4 викласти у такій редакції:

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів – Сквирській райдержадміністрації:

- внести зміни до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів по КЗ Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги» в зв’язку із зміною статусу установи, а саме: із бюджетної установи  на комунальне некомерційне підприємство, із КЗ Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги» розпорядника бюджетних коштів на Комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» одержувача бюджетних коштів;

-   внести зміни до зведених показників кошторисних призначень;

- здійснити перевідкриття особових рахунків  в УДКСУ у Сквирському районі.

3.  Управлінню фінансів райдержадміністрації :

- внести зміни до річного розпису та помісячного плану асигнувань загального  та спеціального  фондів на 2018 рік.

- провести перерозподіл залишків  бюджетних призначень з КЗ Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги» по економічній класифікації видатків, а саме: зменшити видатки за  КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесених до заходів розвитку», КЕКВ  2730 «Інші виплати населенню» та збільшити на  Комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

4. Розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня – КЗ Сквирської районної ради  «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги»:

-  здійснити перерозподіл залишків  бюджетних призначень по економічній класифікації видатків, а саме: з КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку», КЕКВ  2730 «Інші виплати населенню», КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), КЕКВ 3210  «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на Комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

- провести перереєстрацію юридичних та фінансових зобов’язань та відкриття рахунків у всіх відповідних інстанціях;

- відповідно до ст. 51 Бюджетного кодексу України утримувати чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

- вжити заходів щодо оптимізації мережі закладів надавачів первинної медичної допомоги та штатної чисельності працівників  Комунального некомерційого підприємства Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

5. Внести зміни до рішення та в додатки  №3,№7,  виклавши їх у новій редакції, що додаються.

6. Дане рішення та додатки до нього набирає чинності з дня його  прийняття та підлягає публікації в районній газеті «Вісник Сквирщини».

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів та голову Сквирської районної ради Гришу В.В.

 

 

Голова районної ради                     В.В. Гриша

 

м. Сквира

«__» листопада 2018 року

№ __-27-07

 

Пропозиції райдержадміністрації