Про позов до Сквирської міської ради

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

 

Про  позов до Сквирської

міської ради

 

 21.08.2018р. відбулася сесія Сквирської міської ради, на якій розглядались питання:

-    надання дозволу Сквирській районній раді на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, на яких розміщено комунальне майно – будівлі № 62 вул. Максима Рильського у м. Сквира (колишній дитячий будинок «Надія»);

-    надання дозволу Сквирській районній раді на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, на яких розміщено комунальне майно – будівлі №94 вул. Слобідська у м. Сквира;

-    внести зміни до рішення Сквирської міської ради №463-24-VII «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки несільськогосподарського призначення Сквирській районній раді за адресою: м. Сквира, вул. Соборна № 53, від 07.11.2017р., та викласти його в новій редакції. А саме, - надати дозвіл Сквирській районній раді на розробку документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування орієнтовною площею 0,1471га.по вулиці Соборна №53 у м. Сквира (приміщення кіномережі). Постійна депутатська комісія з питань землекористування, будівництва та архітектури Сквирської міської ради двічі розглядала і одноголосно проголосувала за позитивне вирішення цих питань і внесла відповідні пропозиції на розгляд сесії міської ради.

Проте, рішення не було прийнято, бо за нього проголосувало всього 13 депутатів, 1 – проти, 5 – утримались. На попередній сесії Сквирської міської ради, яка відбулась 27.06.2018 року, рішення із зазначених питань також не були прийняті.

Усі вище названі будівлі є спільною власністю територіальних громад Сквирського району і на них виготовлено правовстановлюючі документи, а також вони не є об’єктами самочинного будівництва, під їх забудову свого часу надавалися дозволи уповноваженими органами. Будівлі використовувалися, а будівля по вул. Слобідській 94 використовується за призначенням

А відповідно до ст. 123 Земельного кодексу України відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць,  проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування об'єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування згідно із статтею 151 цього Кодексу. Такими діями створено або створюються перепони для реалізації Сквирською районною радою своїх конституційних прав чи свобод, а вжиті заходи щодо реалізації її прав є недостатніми.

Тобто Сквирська міська рада порушила вимоги чинного законодавства, що не дає можливості районній раді ефективно управляти майном, яке їй належить, а також вирішити нагальні проблеми, з якими до неї та міської ради звертаються жителі м. Сквира.

Тому з метою захисту своїх прав та прав територіальних громад Сквирського району і зокрема жителів вул. Максима Рильського, відповідно до ст.19, ст.55 Конституції України,  п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного кодексу України, з  метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, районна  рада

 

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

  1. Доручити комунальній установі Сквирської районної ради Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району підготувати позов, та звернутись з ним до суду.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Сквирської районної ради Гришу В.В. та постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності і правопорядку ради.

 

Голова ради                           В.В. Гриша

м. Сквира

____________________ 2018 року

№ ____