Про затвердження звіту про хід виконання Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

 

 

Про  затвердження звіту про хід виконання

Програми приватизації (відчуження) майна

спільної власності територіальних громад

Сквирського району

 

 

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, затвердженої рішенням сесії від 25.05.2017 №10-14-07 (із змінами, затвердженими рішенням сесії від 28.11.2017 № 08-19-07), рішення Сквирської районної ради від 29.09.2015 року № 06-39-06 яким делеговано повноваження Сквирської районної ради щодо управління, приватизації та оренди об’єктів спільної власності територіальних громад Сквирського району Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району,п.3.13 Статуту Відділу з управління комунальним майном, враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, районна  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Звіт про хід виконання Програми приватизації (відчуження)  майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (додаток 1).

 

 

 

 

 

Голова ради                           В.В. Гриша

 

м. Сквира

____ квітня 2018 року

№  _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про хід виконання Програми приватизації (відчуження)  майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

 

             Впродовж 2017 року відділом розроблено проекти  Програм, Положень, Порядків що регламентують діяльність у сфері приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, заходи із забезпечення і підготовки процесу проведення приватизації.

25.05.2017р. сесією Сквирської районної ради з метою впорядкування процедури приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи необхідність вжиття невідкладних заходів щодо стабільного наповнення Сквирського районного бюджету, керуючись пунктами 16, 20 частини 1 статті 43 та частинами 5, 6 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, було ухвалено рішення за          №10-14-07, яким затверджено Програму приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (далі за текстом Програма) та Перелік об’єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, що підлягають приватизації (відчуженню). Відповідно до викладеного визначено:

1. Об’єкт приватизації: нежитлова будівля, розташована  за адресою: м. Сквира,  пл. Героїв Небесної Сотні (колишня - площа Ювілейна), 15 

Спосіб приватизації:  продаж на аукціоні

Термін приватизації: 2017 рік

2. Об’єкт приватизації: нежитлові  приміщення, розташовані за адресою м. Сквира,                  вул. Соборна (колишня – вул. Леніна), 53  (в минулому допоміжні приміщення Сквирської  районної кіномережі)

Спосіб приватизації: продаж на аукціоні

Термін приватизації: 2017 рік

3. Об’єкт приватизації: рухоме майно, яке знаходиться за адресою: м. Сквира,                         вул. Київська, 4-6:  автомобіль ГАЗ-53, 1991 р.в.;  автомобіль ГАЗ-53, 1990 р.в.;  автомобіль ГАЗ-52, 1989 р.в.

Спосіб приватизації:  продаж за конкурсу;

Термін приватизації: 2017 рік

4. Об’єкт приватизації: нежитлова будівля, розташована  за адресою: Сквирський район,     с. Оріховець, вул. Центральна, 14  

Спосіб приватизації: продаж за конкурсом (під розбирання);

Термін приватизації:  2017 рік.

5. Об’єкт приватизації: нежитлова будівля, розташована  за адресою: Сквирський район,     с.Селезенівка,  вул. Соборна, 10-А

Спосіб приватизації: продаж за  конкурсом (під розбирання);

Термін приватизації:  2017 рік.

 

 23.01.2017р. було оплачено послуги за виготовлення кадастрового плану та проекту землеустрою ТОВ «Межувальник»  щодо земельної ділянки, розташованої у м.Сквира, площа Героїв Небесної Сотні, 15, у сумі 1800,00грн.  за договором укладеним 23.01.2017р.

02.02.2017р. було сплачено за проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою м. Сквира,  вул. Соборна (колишня – вул. Леніна), 53 – 160,00 грн.

 10.04.2017р. було сплачено за проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Сквирський район, с.Селезенівка,  вул. Соборна, 10-А – 160,00 грн.

27.07.2017р.  сесією Сквирської районної ради було ухвалено рішення  № 09-16-07 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад Сквирського району в новій редакції».

Наказом відділу від 04.10.2017р. було створено комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності з числа представників Відділу, балансоутримувача, депутатів. Засідання комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності відбувалося двічі – 06.10.2017р.  (протокол №1), згідно з яким підготовлено та передано для розміщення в місцевому офіційному виданні «Вісник Сквирщини» та на сайті Сквирської районної ради оголошення про проведення відбору, а також внесено пропозиції щодо змін до Програми. 31.10.2017р. відбулося засідання комісії (протокол №2), на якому було відібрано суб’єкт оціночної діяльності та схвалено  проект  підготовлених змін, необхідних для внесення до Програми.

10.11.2017р. між Відділом та суб’єктом оціночної діяльності Шереметом І.Г. було укладено договір про незалежну оцінку окремо визначеного майна. Оцінку майна проведено станом на 23.11.2017р., що підтверджено відповідним Звітом. Оплата витрат за договором становила 2476,00грн.

28.11.2017р. рішенням Сквирської районної ради  № 08-19-07 було внесено зміни до Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних  громад   Сквирського району, затвердженої рішенням сесії Сквирської районної ради № 10-14-07 від 25.05.2017р. «Про затвердження Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, а саме:

3.1. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми абзац 1 викладено в новій редакції: «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності (далі за текстом - Комісія) утворюється Сквирською районною радою у кількості від 5 до 9 осіб, до складу якої входять представники власника, Відділу, балансоутримувача, депутатського корпусу та громадськості. Зміни у складі комісії затверджуються Сквирською районною радою»;

3.2. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми  абзац 3 втратив чинність;

3.3. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми у абзаці 15 слова «і подаються на затвердження Відділу у триденний строк з дня проведення конкурсу» і абзац 16 «Діяльність комісії припиняється на підставі наказу Відділу» втратили чинність.

3.4. викладено абзац 2 пункту 7.1 Програми в новій редакції: „Висновок суб’єкта оціночної діяльності про початкову ціну затверджується рішенням Сквирської районної ради після схвалення профільною комісією». 

               Цим же рішенням було затверджено наказ Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району від 04.10.2017№ 30 «Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності» (додаток 2 до рішення).            

22.12.2017р. рішенням Сквирської районної ради № 11-21-07 «Про управління об’єктами майна спільної власності територіальних громад Сквирського району» відповідно до Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, затвердженої рішенням сесії від 25.05.2017 №10-14-07 (із змінами, затвердженими рішенням сесії від 28.11.2017 № 08-19-07), рішення Сквирської районної ради  від  26.10.2017 №08-18-07, п.2 рішення Сквирської районної ради від 29.09.2015 року № 06-39-06, яким делеговано повноваження Сквирської районної ради щодо управління, приватизації та оренди об’єктів спільної власності територіальних громад Сквирського району Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, з  метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, було затверджено Звіт про оцінку майна суб’єкта оціночної діяльності фізичної особи-підприємця Шеремета Івана Григоровича (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 975/15 від 17.12.2015) про ринкову вартість нежитлової будівлі, загальною площею 553,2 кв. м, яка  розташована за адресою: площа Героїв Небесної Сотні, буд. 15, місто Сквира,  Сквирського району, Київської області, вартість об’єкта, станом на 23 листопада 2017 року, становить  806643 (вісімсот шість тисяч шістсот сорок три) грн. 00 коп. (додаток 1 до рішення).

23.01.2018р. між Відділом та Товарною біржею «Універсальна земельна товарна біржа «Придніпровська» було укладено договір про надання послуг з продажу об’єкта комунальної власності. Витрати за надання послуг відсутні

  26.01.2018р.  у місцевому офіційному виданні «Вісник Сквирщини» та на сайті Сквирської районної ради було оприлюднено оголошення про проведення аукціону та умови його проведення.

   Аукціон було призначено на 14.02.2018р., проте він не відбувся оскільки не з’явився його учасник.

14.02.2018р. на сайті Сквирської районної ради було оприлюднено оголошення про те що аукціон не відбувся.

  16.02.2018р. у місцевому офіційному виданні «Вісник Сквирщини» було оприлюднено 2 оголошення: -  про те що аукціон не відбувся; -  про проведення аукціону та умови його проведення.

            12.03.2018р.  ліцитатором Товарна біржа «Універсальна земельна товарна біржа «Придніпровська» було проведено аукціон та визначено переможця про що розміщено повідомлення на сайті Сквирської районної ради та у місцевому офіційному виданні «Вісник Сквирщини»

 

 

 

 

Начальник відділу 

з управління комунальним майном                                                          О.А.Гашенко