Про внесення змін до районної Програми розвитку культури у Сквирському районі на 2017-2021 роки

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ПРОЕКТ

 

Про  внесення змін до районної Програми

розвитку культури у Сквирському районі

на 2017-2021 роки

 

             Розглянувши лист Сквирської райдержадміністрації щодо внесення змін до районної Програми розвитку культури у Сквирському районі на 2017-2021 роки, схвалених розпорядженням голови Сквирської райдержадміністрації від 19.01.2018 № 33, відповідно до Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

                                              

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести наступні зміни до районної Програми розвитку культури у Сквирському районі на 2017-2021 роки:
  1. У тексті Програми слова “сектор культури райдержадміністрації” замінити словами “відділ культури, релігій, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації”;
  2. Розділи 1 Програми "Загальні положення", 4 "Очікувані результати Програми" доповнити словом "туризм" у відповідних відмінках;
  3. Розділ 2 Програми "Мета і основні завдання Програми" викласти в новій редакції (додаток 1);
  4. Доповнити Програму розділом "Розвиток туризму у Сквирському районі на період 2018-2021 роки" (додаток 2).

2. Управлінням, відділам та іншим  підрозділам Сквирської райдержадміністрації, органам  місцевого самоврядування забезпечити виконання Програми з урахуванням змін.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Сквирської районної ради Грищенко О.Г. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури.

 

 

 

 

Голова ради                                             В.В.Гриша

 

 

м. Сквира

____________ 2018 року

№ ___-22-07

 

 

                                                     Додаток 1    

 

           

                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Сквирської районної ради

від ____________ 2018 року № ___-22-07

 

Голова Сквирської районної ради

 

______________________В.В. Гриша

 

 

 

 

ІІ. Мета і основні завдання Програми

 

Програма визначає стратегію розвитку галузі культури та туризму в районі на 2017- 2021 роки.

Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі району та впровадження ефективної політики у сфері туризму, створення належних умов для задоволення культурних потреб району, підвищення ефективної діяльності закладів культури в районі, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань.

Основні завдання Програми:

 • створення умов для нормального функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;
 • державна підтримка професійного мистецтва;
 • збереження та актуалізація нематеріальної культурної спадщини, розвиток народних художніх промислів;
 • зміцнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів приміщень установ культури і мистецтва та забезпечення належного теплового режиму;
 • забезпечення охорони, збереження і використання культурної спадщини;
 • популяризація туристичного потенціалу та підвищення туристичної привабливості району;
 • забезпечення прав громадян на відпочинок, відновлення та зміцнення здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;
 • захист прав і законних інтересів туристів і суб’єктів туристичного бізнесу;
 • відновлення та збереження цілісності туристичних ресурсів Сквирського району, їх раціональне використання й охорона при плануванні та забудові територій, на яких розміщені об’єкти туристичних відвідувань.

 

Заступник голови ради                                           О.Г.Грищенко

 

 

                                                        Додаток 2           

 

    

                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Сквирської районної ради

від ____________ 2018 року № ___-22-07

 

Голова Сквирської районної ради

 

______________________В.В. Гриша

 

 

 

VII. Розвиток туризму у Сквирському районі на період 2018-2021 роки

 

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

1

Відновлення руїн Склепу-костьолу родини Підгірських в с. Антонів

2018

2019

2020

Антонівська сільська рада

Державний фонд регіонального розвитку

Обласний бюджет

Районний бюджет

Бюджет Антонівської

сільської ради

150,0

1000,0

2000,0

2

Відновлення панського маєтку з метою окультурення парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Тхорівка»

2018

2019

2020

Тхорівська сільська рада

Державний фонд регіонального розвитку

Районний бюджет

Обласний бюджет

Бюджет Тхорівської

сільської ради

150,0

1000,0

2000,0

3

Проведення консультацій, семінарів, круглих столів з питань розвитку зеленого туризму

2018-2021

Відділ культури, релігій, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

4

Розробка календаря подієвого туризму на Сквирщині

2018-2021

Відділ культури, релігій, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

5

Розробка нових туристичних маршрутів

2018-2021

Відділ культури, релігій, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

Всього :

2018 рік – 300,0 тис. грн.

2019 рік – 2000,0 тис. грн.

2020 рік – 4000,0 тис. грн.

Разом на 3 роки: 6300,0 тис. грн.

 

Всього по відділу культури потрібно коштів:

2017 рік – 1618,8грн.

 2018 рік – 1590,7 грн.

   2019 рік – 3497,65 грн.

2020 рік – 4964,1 грн.

 2021 рік – 1110,5 грн.

Загалом на 5 років 12781,75 грн.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                         О.Г.Грищенко