Про управління об’єктами майна спільної власності територіальних громад Сквирського району Оновлено 22.11.2017 року

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

 

Про  управління об’єктами майна спільної власності

територіальних громад Сквирського району

 

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, затвердженого рішенням Сквирської районної ради від 16.10.2013 № 06-23-06, Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, затвердженого рішенням Сквирської районної ради від 12.08.2014 № 07/02-31-06, з  метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, Сквирської центральної районної лікарні, комунального закладу Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги», відділу освіти Сквирської райдержадміністрації,  висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, районна  рада

 

                                                                   В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Статут комунальної установи Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району в новій редакції (додаток 1).

2. Уповноважити начальника Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району забезпечити в установленому законом порядку державну реєстрацію  змін до установчих документів  (Статуту). 

3. Внести зміни до Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних  громад   Сквирського району, затвердженої рішенням сесії Сквирської районної ради № 10-14-07 від 25.05.2017р. «Про затвердження Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району:

3.1. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми абзац 1 викласти в новій редакції: «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності (далі за текстом - Комісія) утворюється Сквирською районною радою у кількості від 5 до 9 осіб, до складу якої входять представники власника, Відділу, балансоутримувача, депутатського корпусу та громадськості. Зміни у складі комісії затверджуються Сквирською районною радою»;

3.2. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми  абзац 3 втратив чинність;

3.3. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми у абзаці 15 слова «і подаються на затвердження Відділу у триденний строк з дня проведення конкурсу» і абзац 16 «Діяльність комісії припиняється на підставі наказу Відділу» втратили чинність.

3.4. викласти абзац 2 пункту 7.1 Програми в новій редакції: „Висновок суб’єкта оціночної діяльності про початкову ціну затверджується рішенням Сквирської районної ради після схвалення профільною комісією».

4. Затвердити наказ Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району від 04.10.2017№ 30 «Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності» (додаток 2).

            5. Сквирській центральній районній лікарні:

5.1. Надати дозвіл на передачу в оренду частини нежитлового приміщення площею 653,47 кв. м, що знаходиться на другому поверсі поліклінічного корпусу (приміщення та кабінети № 68, 69, 73, 75-85, 87-114) та  частини нежитлового приміщення площею 230,87 кв. м, що знаходиться на другому поверсі адміністративного корпусу (приміщення та кабінети № 42, 44, 56-57, 63-72, 80), розташованих  за адресою: вул. Київська, 12, м. Сквира, Київська область, для розміщення Комунального закладу Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги».

            Згідно п.10 «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад  Сквирського району», затвердженої рішенням Сквирської районної ради від 16.10.2013 № 06-23-06, встановити розмір річної орендної плати за оренду нежитлового приміщення 1 грн.

6. Сквирській центральній районній лікарні:

6.1. Надати дозвіл на списання основних засобів, що обліковуються на балансі закладу, згідно з додатком 3.

6.2. Після завершення процедури списання в установленому  порядку подати Сквирській районній раді акт на списання матеріальних цінностей, складений комісією і затверджений керівником закладу та звіт про списання майна.

7. Внести зміни до Рішення Сквирської районної ради від 25.05.2017р. за №11-14-07, а саме викласти  в новій редакції п.п.3.1, п.п.3.3 пункту 3:

Сквирській центральній районній лікарні:

Надати дозвіл на передачу в оренду комунальній установі Сквирської районної ради «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району» частини нежитлового приміщення першого поверху адміністративного корпусу  площею 97,1 кв. м та частини нежитлового приміщення (в минулому інфекційне відділення) площею 59,2 кв. м, розташованих за адресою: вул. Київська, 12, м. Сквира, Київської області для розміщення трудового архіву. Згідно п.10 «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району», затвердженої рішенням Сквирської районної ради від 16.10.2013 №06-23-06, встановити  розмір річної орендної плати за оренду нежитлового приміщення 1 грн. 

Надати дозвіл на передачу в оренду Сквирській районній державній адміністрації частини нежитлового приміщення першого поверху адміністративного корпусу  площею 189,3 кв. м, розташованого за адресою: вул. Київська, 12, м. Сквира, Київської області для розміщення архівного сектору Сквирської райдержадміністрації. Згідно п.10 «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району», затвердженої рішенням Сквирської районної ради від 16.10.2013 №06-23-06, встановити  розмір річної орендної плати за оренду нежитлового приміщення 1 грн.  

            Протягом 5 днів внести зміни до відповідних договорів оренди.

8. Внести зміни до рішення сесії Сквирської районної ради від 25.05.2017 за №11-14-07, а саме: викласти  в новій редакції п.п. 1.2., п.п. 1.3., п.п. 1.5. пункту 1:

Відділу освіти Сквирської районної адміністрації:

            Надати дозвіл на передачу в оренду нежитлового приміщення - котельні ЗОШ №3 І-ІІІст. площею 42,2 кв. м, розташованого за адресою: вул. Шевченка,43, м. Сквира, Київська область, для облаштування котельні на альтернативних видах палива.

           Надати дозвіл на передачу в оренду нежитлового приміщення - котельні НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-ІІст.» площею 30,6 кв. м, розташованого за адресою: вул. Незалежності, 63, м. Сквира, Київської області, для облаштування котельні на альтернативних видах палива.

            Надати дозвіл на передачу в оренду нежитлового приміщення - котельні Пищиківської ЗОШ І-Ш ступенів площею 43,9 кв. м, розташованого за адресою: вул. Миру, 160-Б, с. Пищики, Сквирського району Київської області, для облаштування котельні на альтернативних видах палив.

            Протягом 5 днів, з дня прийняття рішення, внести зміни до відповідних договорів оренди.

            9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради.

 

 

Голова ради                                                                                                                         В.В. Гриша

 

м. Сквира

____ листопада 2017 року

№ ___-19-07

 

 

 

            

                          Додаток 1

до рішення від _________________  №___________

«Про управління об’єктами майна спільної власності

територіальних громад Сквирського району»

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Сквирської районної ради від _________2017 року №___-19-07

Голова Сквирської районної ради

_________________В.В. Гриша

 

 

 

СТАТУТ

Комунальної установи

Відділ з питань управління, приватизації та оренди  майна

Спільної власності територіальних громад

 Сквирського району

(в новій редакції)

 

 

 

2017 рік

 

І. Загальні положення

1.1. Комунальна установа Відділ з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (надалі Відділ) утворено внаслідок реорганізації комунального підприємства «Сквирський комбінат побутового обслуговування населення» та є правонаступником комунального підприємства «Сквирський комбінат побутового обслуговування населення».

Найменування установи:

повне - комунальна установа Сквирської районної ради Відділ з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району;

скорочене - Відділ з управління комунальним майном.

Юридична адреса: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира вул. Київська, 4-6.

Фактична адреса: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира вул. Богачевського, 42.

 1.2. Відділ з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району є уповноваженим органом місцевого самоврядування та органом приватизації, що здійснює повноваження щодо управління б’єктами права спільної власності територіальних громад  Сквирського району.

1.3. Засновник Відділу - Сквирська районна рада. Відділ підпорядкований і підзвітний Сквирській районній раді.

1.4. Відділ є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із найменуванням відділу, штамп, власні бланки.

1.5. Статут Відділу затверджується Сквирською районною радою.

1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Сквирської районної ради і місцевих органів державної виконавчої влади, нормативно - методичними матеріалами Фонду державного майна України, а також цим Статутом.

1.7. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області.

1.8. У разі ліквідації Відділу його активи повинні бути зараховані до доходів місцевого бюджету.

 

II. Організація роботи Відділу

2.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади відповідно до вимог Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Сквирського району, затвердженого рішенням сесії №06/03-30-06 від 25.06.2014 р.

2.2. Організація роботи Відділу здійснюється відповідно до Регламенту роботи районної ради, нормативних актів районної ради, Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого апарату районної ради. Структуру, загальну чисельність Відділу затверджується сесією Сквирської районної ради.

2.3. Працівники Відділу приймаються на роботу та звільняються наказом начальника Відділу у відповідності до норм чинного законодавства за погодженням із головою ради.

2.4. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються наказами начальника Відділу.

2.5. Працівники Відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

2.6. Відділ не має права втручатись в господарську діяльність підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності, за винятком випадків, передбачених законодавством і установчими документами цих підприємств, організацій та установ.

2.7. Начальник та працівники Відділу не можуть займати посади в державних органах і організаціях.

2.8. Начальник та працівники Відділу згідно чинного законодавства не можуть бути покупцями об’єктів приватизації.

2.9. Фінансування витрат на утримання Відділу, пов’язаних із виконанням ним своїх функцій і завдань, здійснюється з банківських рахунків, на які надходять кошти від оренди майна, що перебуває на балансі Відділу та інших об’єктів комунальної власності або з інших джерел не заборонених чинним законодавством України, визначених Сквирською районною радою.

 

III. Основні функції та завдання Відділу

Відділ з управління комунальним майном:

3.1. Здійснює державну політику у сфері приватизації (відчуження) майна спільної власності  територіальних громад Сквирського району.

3.2. Розробляє проекти нормативно - правових актів, проекти Програм приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району та подає їх на затвердження до Сквирської районної ради.

Бере участь у розробці рішень, які є регуляторними актами.

3.3. Здійснює перевірку поданих документів на списання об’єктів майна, що перебувають у комунальній власності Сквирського району відповідно до Порядку списання об’єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, готує відповідні висновки.

3.4. Надає методичну допомогу посадовим особам місцевого самоврядування району з питань віднесених до управління  майном.

3.5. Здійснює підготовку об’єктів спільної власності територіальних громад Сквирського району до приватизації (відчуження).

3.6. Ініціює внесення на сесію районної ради питання щодо  прийняття рішення про приватизацію (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району.

3.7. Забезпечує публікацію в засобах масової інформації оголошень щодо приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району. Оприлюднює інформацію про хід приватизації майна спільної власності територіальних громад Сквирського району.

3.8. Створює комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, експертної грошової оцінки земельних ділянок з подальшим затвердженням наказу про склад комісій на сесії Сквирської районної ради.

3.9. Укладає угоди  із сторонніми особами та організаціями на проведення незалежної оцінки майна,  експертну  грошову оцінку земельних ділянок.

3.10. Подає на затвердження сесії Сквирської районної ради незалежну оцінку об’єктів приватизації, експертну грошової оцінки земельних ділянок.

3.11. Здійснює контроль виконання умов договорів купівлі - продажу майна спі