Викладено 18.12.2015р.

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році

 

Розглянувши Районну цільову програму з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році, розпорядження голови Сквирської райдержадміністрації «Про схвалення проекту районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році» №507 від 18 грудня 2015 року, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», із змінами, Закону України «Про соціальні послуги», із змінами, «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», із змінами, «Про безоплатну правову допомогу», із змінами, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій Сквирської районної ради, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Районну цільову програму з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році (додається).
 2. Управлінню фінансів Сквирської райдержадміністрації забезпечити бюджетними призначеннями видатки на виконання заходів Районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році.
 3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, міськсільвиконкомам, територіальні органи центральних органів виконавчої влади у Сквирському районі забезпечити виконання Районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань ___________________________________________________.

 

Голова ради                                                    В.В. Гриша

м.Сквира

23 грудня   2015 року

№ 10 -03-07

 


 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

_____ грудня 2015 року                                       №____

 

 

Про схвалення проекту районної цільової

програми з надання соціальної та правової допомоги

мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям,

які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році

 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, „Про безоплатну правову допомогу”, ст.4 Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 15/2015 „Про часткову мобілізацію”, затвердженого Законом України від 15 січня 2015 року № 113-VIII:

1. Схвалити проект районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році (далі – Програма), що додається.

2. Заступнику голови райдержадміністрації у встановленому порядку організувати подання райдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Сквирській районній раді.

3. Управлінню фінансів райдержадміністрації, при внесенні змін до районного бюджету на 2016 рік, забезпечити бюджетними призначеннями видатки на виконання заходів Програми, виходячи із реальних можливостей районного бюджету.

4. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади у Сквирському районі, міськсільвиконкомам, районним установам та організаціям забезпечити безумовне виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Іванченко О.В.

 

 

Голова  адміністрації                                                          Р.В.Лінда

 


 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови  районної

державної адміністрації

________ №____

 

 

 

 

Районна цільова програма з надання соціальної та

правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції,

та їх сім’ям у 2016 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сквира

2015


 

З М І С Т

 

стор.

I.

Паспорт Програми

3

II.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

4

III.

Визначення мети Програми

 

4

IV.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

4

V.

Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми

 

5

 

VII.

Заходи Програми

 

6

VIІ.

 

Обсяг фінансування

 

12

VІІІ

Кординація та контроль за ходом виконання Програми

13


 

І. Паспорт Програми

 1. Ініціатор розроблення Програми

служба у справах дітей та сім'ї Сквирської районної державної адміністрації

 1. Розробник Програми

служба у справах дітей та сім'ї Сквирської районної державної адміністрації

 

 1. Відповідальний виконавець Програми

служба у справах дітей та сім'ї Сквирської районної державної адміністрації

 

 1. Учасники Програми

структурні підрозділи райдержадміністрації, міськсільвиконкоми, територіальні органи центральних органів виконавчої влади у Сквирському районі

 

 1. Термін реалізації Програми

у 2016 році

 

 1. Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування

 

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
 1. ис грн.
 1. Коштів районного Бюджету Коштів інших місцевих бюджетів

Коштів інших джерел

70 тис.грн.

-

 

 


 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В умовах складної суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема проведення в східних областях антитерористичної операції, особливого значення набуває консолідація зусиль органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо підтримки мобілізованих та  демобілізованих військовослужбовців та їх сімей.

Районна цільова програма з надання соціальної та правової допомоги мобілізованих та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям (далі – Програма) – це комплекс заходів, спрямованих на підтримку та надання додаткових соціальних гарантій у Сквирському районі мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям та їх сім’ям, зокрема надання їм соціальної підтримки, правової допомоги, здійснення соціального супроводу, надання допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, поліпшення фінансово-матеріального стану, забезпечення їх психологічної підтримки та оздоровлення.

У рамках Програми передбачається надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, та їх сім’ям.

При розробці Програми враховувались наступні обставини необхідність підтримання належного морально-психологічного стану мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців, утвердження особистості учасників антитерористичної операції, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні, правовій та соціально-психологічній підтримці, що дозволить убезпечити їх від стресових ситуацій та якнайшвидше повернути зазначених осіб до повноцінного життя.

III. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців та їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, підвищення рівня ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що дотичні до вирішення зазначених проблем.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців, а також дасть можливість їх сім'ям отримати додаткові гарантії соціального захисту та сприятиме вирішенню інших соціально-побутових проблем.

Заходи Програми передбачають вдосконалення в районі системи підтримки та надання додаткових соціальних гарантій мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям та їх сім’ям, зокрема, надання їм соціальної підтримки, здійснення соціального супроводу, допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, поліпшення фінансово-матеріального стану, забезпечення їх психологічної підтримки, підвищення рівня ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що дотичні до вирішення зазначених проблем у 2015 році.

Програма реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених в районному бюджеті та місцевих бюджетах, а також за рахунок залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. У разі необхідності після прийняття бюджету до Програми вносяться зміни щодо обсягів фінансування з урахуванням прийнятого бюджету. Головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації.

 

V. Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми

Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено:

надання мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям, матеріальної, правової, психологічної допомоги;

соціальний супровід сімей мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (за потребою);

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я демобілізованих військовослужбовців та їх сімей;

оздоровлення та відпочинок демобілізованих військовослужбовців та їх сімей, а також сімей мобілізованих військовослужбовців.

формування через засоби масової інформації позитивного ставлення до військовослужбовців.

 

 

VI. Заходи Програми

1. Забезпечити надання соціальної та правової допомоги військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

юридичний сектор райдержадміністрації, міськсільвиконкоми.

 

2.Сприяти у створенні та веденні єдиної інформаційно-аналітичної системи „АТО” Київської області відповідно до нормативно-правових вимог.

Служба у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації, районний військовий комісаріат.

 

3.Забезпечити соціальний супровід військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сімей через центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 2016р.

 

4.Забезпечити н