Викладено 18.12.2015р.

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Програми соціального захисту громадян Сквирського району, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, на 2016-2020 роки

 

Розглянувши Програму соціального захисту громадян Сквирського району, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, на 2016-2020 роки, розпорядження голови Сквирської райдержадміністрації «Про проект програми соціального захисту громадян Сквирського району, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, на 2016-2020 роки» №508 від 18 грудня 2015 року, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, як постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», із змінами, Указу Президента України від 10.11.2006 року №495 «Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», з метою подальшого вирішення  невідкладних питань матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування, організаційно-правового та інформаційного забезпечення громадян Сквирського району, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій Сквирської районної ради, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Програму соціального захисту громадян Сквирського району, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, на 2016-2020 роки (додається).
  2. Управлінню фінансів Сквирської райдержадміністрації, управлінню соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації, передбачити кошти на фінансування заходів Програми соціального захисту громадян Сквирського району, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, на 2016-2020 роки.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань ___________________________________________________.

 

 

Голова ради                                                             В.В. Гриша

м.Сквира

23 грудня   2015 року

№ 11 -03-07


 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

____ грудня 2015 року                                               № _______

 

Про проект програми соціального захисту громадян

 Сквирського району, які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи,  на  2016-2020 роки

 

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» зі змінами, Указу Президента України від 10.11.2006 року №945 «Про день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та з метою подальшого вирішення невідкладних питань матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування, організаційно-правового та інформаційного забезпечення громадян Сквирського район, які постраждали від Чорнобильської катастрофи:

 

1. Схвалити  проект  районної  програми соціального захисту громадян Сквирського району, які постраждали від Чорнобильської катастрофи   на 2016-2020  роки, що додається.

 

2. Заступнику голови райдержадміністрації Іванченко О.В. в установленому порядку організувати подання райдержадміністрацією проекту Програми  на розгляд сесії Сквирської районної ради.

 

3. Після затвердження у встановленому порядку Програми:

3.1. Управлінням та іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, районним установам та організаціям забезпечити безумовне виконання Програми. Про хід її виконання інформувати райдержадміністрацію через управління  соціального захисту населення райдержадміністрації двічі на рік: 15 січня та  15 липня.

 

4. Координацію робіт щодо виконання цієї Програми покласти на управління  соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

5. Управлінню фінансів райдержадміністрації спільно з управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації за рахунок коштів, затверджених у місцевих бюджетах при їх формуванні на 2016-2020 роки, передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з фінансового ресурсу та пріоритетів.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Іванченко О.В.

 

 

Голова адміністрації                                               Р.В.Лінда

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови  районної

державної адміністрації

_____________________ №____

 

 

 

Програма соціального захисту громадян Сквирського району, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, на  2016-2018 роки

 

П А С П О Р Т

 

1.

Ініціатор розробки програми

Сквирська районна державна адміністрація

2.

Розробник програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4.

Учасники Програми

Сквирський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центральна районна лікарня, центр ПМСД, управління Пенсійного фонду України в Сквирському районі, Сквирський районний центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділосвіти, сектори: культури, молоді та спорту, фінансове управління райдержадміністрації, виконкоми сільських рад, громадська організація «Союз. Чорнобиль – Україна»

5.

Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний, бюджети органів місцевого самоврядування

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

110 тис. грн.

8.

коштів районного бюджету

110 тис. грн.

 

 

 

  1. Загальна характеристика Програми

 

Районна програма соціального захисту громадян Сквирського району, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» зі змінами, Указу Президента України від 10.11.2006 року №945 «Про день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» з метою посилення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В районі станом на 01.01.2015налічується 3716 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них:

530 осіб (ЧАЕС) І та ІІ категорія – ліквідатор;

 254 осіб (ЧАЕС) ІІ категорія – потерпілий;

2347осіб (ЧАЕС) ІІІ та ІV категорії;

100 вдів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕ

532 дитини (ЧАЕС) потерпілих.

Управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації за рахунок коштів Державного бюджету та обласного бюджету здійснює соціальний захист постраждалих громадян за такими бюджетними програмами:

 щомісячна грошова допомога на харчування громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до І та ІІ категорії постраждали

 компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей;

компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю та щорічна допомога на оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення пільгами в межах чинного законодавства та встановлених норм;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно медичних висновків.

Головними завданнями, які передбачено вирішити завдання реалізації Програми, є проведення додаткових заходів, спрямованих на покращення соціального та медичного захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

2. Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні адресного, комплексного підходу до вирішення організаційно-правових, соціальних, медичних, інформаційних потреб громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

3. Основними завданнями Програми є:

 адресний підхід до вирішення потреб громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

покращення медичного обслуговування постраждалих громадян;

посилення уваги до сімей та вдів померлих учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

 

 

співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з районною громадською організацією «Союз. Чорнобиль – Україна»;

організація та проведення заходів, пов’язаних з роковинами Чорнобильської катастрофи.

Виконання визначених Програмою завдань сприятиме більш ефективному вирішенню потреб громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, подальшому покращенню їх соціального захисту.

4.  Фінансове забезпечення Програми

Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок коштів, передбачених у Державному, обласному та місцевих бюджетах на зазначену мету, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Щорічно при формуванні показників районного бюджету планується передбачити кошти на фінансування заходів, передбачених Програмою.

5. Напрями діяльності та заходи щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 5.1.Організаційно-правове забезпечення

5.1.1.Щорічно передбачати кошти на реалізацію заходів передбачених Програмою.

При затвердженні районного бюджету

Фінансове управління райдержадміністрації,

Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації, районна громадська організація

«Союз. Чорнобиль – Україна» (за згодою).

 

5.1.2. Надавати безкоштовну консультативну допомогу та роз’яснення громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань соціального захисту шляхом проведення «круглих столів», виїзних прийомів в сільські ради району, розповсюдження інформаційних бюлетенів та брошур, публікацій матеріалів в регіональних засобах масової інформації.

 

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації,

сектор з питань внутрішньої політики  та зв’язків із  засобами ЗМІ апарату райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації,

сектор культури райдержадміністрації, Сквирський районний територіальний

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

центральна районна лікарня (за згодою), районний центр зайнятості (за згодою),

управління Пенсійного фонду України в Сквирському районі (за згодою),

громадська організація «Союз. Чорнобиль – Україна» (за згодою).

Постійно

 

5.1.3. До Дня Чорнобильської катастрофи щорічно проводити мітинг-реквієм біля пам’ятного знаку чорнобильцям.

 

Виконкоми міської та районної рад,

сектор з питань внутрішньої політики  та зв’язків із  засобми ЗМІ апарату райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації,

сектор культурирайдержадміністрації,

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

громадська організація «Союз. Чорнобиль – Україна» (за згодою).

Квітень

 

5.1.4. Щорічно проводити заходи з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, сектор культури  райдержадміністрації, виконкоми районної, міської та сільських рад району, громадська організація «Союз. Чорнобиль – Україна» (за згодою). Протягом року

 

5.1.5. З метою вшанування пам’яті померлих чорнобильців організувати проведення поминальних панахид, відвідування могил померлих чорнобильців.

 

Громадська організація «Союз. Чорнобиль –Україна».

26 квітня

 

5.1.6. Організація в бібліотеках району книжкових виставок, бесід, уроків пам’яті з нагоди трагічних подій на Чорнобильській АЕС. Оформлення тематичних стендів в бібліотеках навчально-виховних закладів.

 

Сектор культури райдержадміністрації,

Відділ освіти райдержадміністрації.

Квітень

 

5.2.Забезпечення соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

5.2.1. Проводити роботу з надання пільг та субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Щорічно

5.2.2.Здійснювати виплату одноразової грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рішенням комісії райдержадміністрації з районного бюджету в межах затверджених асигнувань.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Постійно.

 

5.2.3.Проводити обстеження матеріально-побутових умов прожива