Про внесення змін до Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА ДЕПУТАТІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про внесення змін до Регламенту

Сквирської районної ради 07 скликання

 

Керуючись п. 6 ч. 2 ст. 19 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, п. 5 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань»,  районна рада

В И Р І Ш И ЛА:

 

1. Внести до Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання такі зміни та доповнення:

1.1. Внести до статті 4 Регламенту такі зміни:

Абзац 3 викласти у наступній редакції:

«У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого пленарного засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням ради».

1.2. Частину 1 статті 7 Регламенту доповнити реченнями наступного змісту:

«Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли