Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року № 02-21-07 «Про районний бюджет Сквирського району на 2018 рік»

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБАСТІ

 

Р І  Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від  22.12.2017 року № 02-21-07

«Про районний бюджет

Сквирського району на 2018 рік»

        

Розглянувши пропозиції райдержадміністрації про внесення змін до рішення  районної ради від 22.12.2017 року № 02-21-07 та відповідно до Бюджетного кодексу України,  пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про Державний бюджет України на 2018 рік» на підставі висновку управління фінансів про обсяг перевиконання дохідної частини, листів головних розпорядників коштів районного бюджету та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, районна рада

 

ВИРІШИЛА :

  1. Внести наступні зміни до рішення районної ради від 22.12.2017 року № 02-21-07 «Про районний бюджет Сквирського району на 2018 рік»:

1.1. пункт 1 викласти у такій редакції: «Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 370649,2 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 367726,7 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 2922,5 тис.грн.,  згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 382759,6 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 368891,1 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 13868,5 тис.грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1164,4 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;

 -  дефіцит районного бюджету у сумі 10946,0 тис. грн, у тому числі:

спеціального фонду районного бюджету джерелом покриття якого

визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету

розвитку (спеціального фонду) у сумі 10750,5 тис. грн. та вільного залишку коштів, що склався станом на 01.01.2018 року в сумі 195,5 тис.грн згідно з додатком № 2 до цього рішення;

 -    повернення  та надання кредитів з районного бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення;

-  загальний та спеціальний фонд фонди районного бюджету є збалансованими, додаток № 2 до цього рішення».

1.2.   пункт 2 викласти у такій редакції: «Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та за кодом функціональної класифікації та кредитування бюджету по загальному фонду 368891,1 тис.грн. та спеціальному фонду 13868,5 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення».

1.3.  пункт 8 викласти у такій редакції: «Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3696,1 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення».

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів – Сквирській райдержадміністрації:

- внести зміни до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів по КЗ Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги» в зв’язку із зміною статусу установи, а саме: із бюджетної установи  на комунальне некомерційне підприємство, із розпорядника бюджетних коштів на одержувача бюджетних коштів;

-   внести зміни до зведених показників кошторисних призначень;

- здійснити перевідкриття особових рахунків  в УДКСУ у Сквирському районі.

3. Управлінню фінансів райдержадміністрації :

- внести зміни до річного розпису та помісячного плану асигнувань загального  та спеціального  фондів на 2018 рік.

- провести перерозподіл залишків  бюджетних призначень КЗ Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги» по економічній класифікації видатків, а саме: зменшити видатки за  КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесених до заходів розвитку», КЕКВ  2730 «Інші виплати населенню» та збільшити за  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;

 4. Розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня – КЗ Сквирської районної ради  «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги»:

-  здійснити перерозподіл залишків  бюджетних призначень по економічній класифікації видатків, а саме: з КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку», КЕКВ  2730 «Інші виплати населенню»  на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;

- провести перереєстрацію юридичних та фінансових зобов’язань та відкриття рахунків у всіх відповідних інстанціях;

- відповідно до ст. 51 Бюджетного кодексу України утримувати чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

- вжити заходів щодо оптимізації мережі закладів надавачів первинної медичної допомоги та штатної чисельності працівників  КЗ Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги».

5. Затвердити розпорядження голови Сквирської райдержадміністрації від 10.10.2018 №401 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Внести зміни до рішення та в додатки №1,№2,№3,№5,№6,№7,  виклавши їх у новій редакції, що додаються.

7. Дане рішення та додатки до нього набирає чинності з дня його  прийняття та підлягає публікації в районній газеті «Вісник Сквирщини».

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів та голову Сквирської районної ради Гришу В.В.

 

Голова районної ради                    В.В. Гриша

 

м. Сквира

«18»  жовтня 2018 року

№ 01-26-07

Пропозиції райдержадміністрації

Висновок

Додаток до висновка

Розпорядження голови Сквирської райдержадміністрації