Про управління об’єктами майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  управління об’єктами майна спільної власності

територіальних громад Сквирського району

     Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 (зі змінами), з  метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, упорядкування, належного контролю за використанням майна, що належить до спільної власності територіальних громад Сквирського району, виявлення фактичної наявності майна, його стану та перевірка  достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, установ та організацій, установлення лишку або нестачі майна шляхом зіставлення фактичної його наявності з даними бухгалтерського обліку, виявлення майна, що не відповідає критеріям визнання активом або не використовується, уточнення переліку комунального майна та визначення його статусу, враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, висновки та рекомендації постійних депутатських комісій,  районна  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Комунальній установі Сквирської районної ради Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району організувати роботу з проведення суцільної інвентаризації об’єктів нерухомості та транспортних засобів - майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

2. Підприємствам, установам, закладам та організаціям, що належать до спільної власності територіальних громад Сквирського району, підприємствам, установам, організаціям іншої форми власності, яким передано комунальне майно на баланс:

2.1. Видати накази щодо утворення  інвентаризаційних комісій та до 01.11.2018р. надати їх до Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району.

2.2. Станом на 01.12.2018 провести суцільну інвентаризацію комунального майна у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань".

2.3. При проведенні інвентаризації  забезпечити фотофіксацію об’єктів нерухомості та транспортних засобів.

2.4. Результати інвентаризації на електронних та паперових носіях у строк до 01.01.2019 надати до Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району.

Результати інвентаризації мають включати:

- повну назва майна (відповідно до технічної документації, адреси, площі для об'єктів нерухомості та технічних характеристик для мереж);

- інвентарний номер;

- рік введення в експлуатацію (рік придбання);

- первісна вартість (відновлювальна вартість), сума зносу, залишкова вартість;

 - інформація щодо оформлення свідоцтв про право власності за територіальною громадою на об'єкти нерухомості (з зазначенням номера та дати);

- інформація щодо оформлення земельних ділянок,

 - фотофіксація майна.       

2.5. У разі виявлення в   результаті  інвентаризації майна, що не обліковується на балансі відповідного підприємства, установи, закладу чи організації, дане  майно  оприбуткувати згідно з чинним законодавством.

2.6. У разі виявлення в результаті  інвентаризації  майна, як нестачу (розкрадання, знищення в разі техногенних аварій, пожеж або стихійного лиха), звернутися у визначений законодавством спосіб та строк до Сквирської районної ради з клопотанням щодо списання такого майна, при цьому додати бухгалтерську довідку та копії документів, що підтверджують відшкодування вартості майна, а у разі коли здійснити таке відшкодування неможливо - довідку про причини, які унеможливлюють здійснення відшкодування збитків.    

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Сквирської районної ради Грищенко О.Г. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради.

 

 

Голова ради                                                  В.В. Гриша

 

 

м. Сквира

18 жовтня 2018 року

№ 08-26-07