Про звіт Сквирської райдержадміністрації про виконання повноважень, делегованих Сквирською районною радою

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт Сквирської райдержадміністрації 

про  виконання повноважень, делегованих    

Сквирською районною радою

У відповідності до статей 14, 15, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  рішення сесії  Сквирської районної ради від 23 грудня 2015 року №06-03-07  «Про делегування повноважень Сквирської районної ради Сквирській райдержадміністрації» Сквирська райдержадміністрація здійснює делеговані повноваження в межах компетенції та ресурсів.

За звітний період Сквирською райдержадміністрацією розроблено та подано на затвердження 26 районних програм. Загалом структурні підрозділи райдержадміністрації виконують завдання, які передбачені в 38 районних програмах. З метою контролю за виконанням цих програм Сквирська районна рада заслухала звіти по 12 з них.

Впродовж звітного періоду в Сквирському районі зусилля Сквирської райдержадміністрації,  її структурних підрозділів  були спрямовані на забезпечення реалізації  конституційних прав та гарантій населення Сквирського району. В багатьох аспектах вдалося досягнути поставлених завдань у забезпеченні відповідно до законодавства розвитку освіти, культури, соціального захисту, сприянні відродження народної творчості, національно-культурних традицій населення, національно-патріотичного виховання.

Сквирською райдержадміністрацією забезпечувалось недопущення  надзвичайних ситуацій  на території Сквирського району шляхом їх запобігання. З цією метою при райдержадміністрації діє постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розглянула 51 питання безпеки району.

Ряд делегованих функцій врегульовується Сквирською райдержадміністрацією по мірі виникнення необхідності та контролюються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт першого заступника  голови Сквирської райдержадміністрації Славінської О.В. про виконання Сквирською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Сквирською районною радою, за період  2017 - І кв.2018  років взяти до відома.

2. Роботу Сквирської райдержадміністрації  щодо виконання  повноважень, делегованих Сквирською районною радою, за період 2017- І кв.2018 роки, вважати задовільною.

3. Сквирській райдержадміністрації :

3.1. в подальшій роботі зосередити увагу на безумовне виконання рішень сесії Сквирської районної ради;

3.2. проводити регулярний  аналіз виконання прийнятих районних цільових програм  та направляти його в порядку контролю до Сквирської районної ради (не рідше 1 разу на квартал);

3.3. забезпечити впровадження основних положень Концепції «Нова українська школа» та створення нового освітнього простору в закладах освіти району;

3.4. з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток району та забезпечення ефективного використання його земель, активізувати роботу по виконанню Програми розробки містобудівної документації в Сквирському районі на 2017-2020 роки.

3.5.  В ході впровадження медичної реформи, активізувати роботу щодо:

3.5.1. реорганізації комунального закладу Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги» у комунальне некомерційне підприємство;

3.5.2. завершення створення спроможної мережі медичних закладів первинної ланки;

3.5.3.  підписання населенням району електронних Декларацій про вибір лікаря первинної допомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра).

3.6. Продовжити роботу щодо впорядкування транспортної мережі шляхом укладення додаткових угод, відкриття нових маршрутів загального користування, віднесених до компетенції Сквирської райдержадміністрації.         

3.7. Звернутись до народних депутатів України Гудзенка В.І. та Сольвара Р.М.  з ініціативою щодо внесення змін до чинного законодавства України стосовно підсилення важелів впливу райдержадміністрацій  на виконання делегованих повноважень в частині координації землевпорядних органів;                                                                                                       

3.8. Напрацювати перелік інвестиційних програм  і проектів регіонального розвитку, що реалізуються в Київській області за рахунок спів фінансування з місцевими бюджетами;    3.9. Зважаючи на критичний стан водопостачання в м. Сквира, ініціювати до Київської обласної адміністрації заходи щодо покращення роботи системи водопостачання в м. Сквира та фінансування на їх здійснення в програмі «Питна вода Київщини на 2007-2020 роки».

4. Рекомендувати:                                                                                                                         

4.1. міському та сільським головам вжити заходів щодо повного виконання протягом 2018-2020 років Програми забезпечення населення Сквирського району якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки.                                                               

4.2. Сквирській міській раді та КП «Сквирське комунальне господарство» відновити роботу станції для знезалізнення питної води.