Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад Сквирського району в новій реда

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад Сквирського району в новій редакції

 

З метою конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, врегулювання організаційних і майнових відносин, пов’язаних з оціночною діяльністю, удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання на конкурсних засадах при дотриманні процедури приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району відповідно до ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Законів України «Про оцінку земель», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про оренду державного та комунального майна», ст. 43, 60, пункту 10 Розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу сьомого пункту 18 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 гр