Про внесення змін до Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про внесення змін до Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання

 

Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійних депутатських комісій, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести до Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання такі зміни і доповнення:

1.1. абзац 2 частини 2 статті 10 Регламенту викласти в такій редакції: «Проекти рішень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки»;

1.2. частину 1 статті 17 Регламенту доповнити реченням: «У виняткових випадках, передбачених частиною 3 статті 10 регламенту, – не пізніше ніж за 1 день до сесії.»

1.3. у частині 2 статті 17 Регламенту слова та цифри «20 днів» замінити словами та цифрами «25 робочих днів»;

1.4. частину 7 статті 20 Регламенту викласти в такій редакції: «7. Проекти рішень вносяться до ради не пізніше ніж за 25 робочих днів до пленарного засідання ради в паперовому та електронному вигляді.

Проекти рішень оприлюднюються в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше ніж за 20 робочих днів до пленарного засідання ради.»;

1.5. частину 16 розділу «Підготовка проектів рішень Сквирської районної ради» статті 20 Регламенту викласти в такій редакції: «16. Проект рішення подається до ради надрукованим у текстовому редакторі Word, шрифтом Times New Roman 12 розміру, з полями вгорі - 2