Про стан виконання Програми зайнятості населення Сквирського району на період до 2017 року

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про стан виконання Програми зайнятості                                                                                   

населення Сквирського району на період

до 2017 року

 

Заслухавши та обговоривши звіти начальника управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації Рогози Н.А. та директора Сквирського районного центру зайнятості Кривуші С.Г. «Про стан виконання Програми зайнятості населення Сквирського району на період до 2017 року», затвердженої рішенням сесії Сквирської районної ради №07-21-06 від 22 квітня 2013 року, яка передбачала створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення Сквирського району, раціонального використання його трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності, а також, забезпечення стабільного та ефективного розвитку малого підприємництва району, підвищення його значення у соціально-економічному житті, як одного з основних факторів впливу на формування ринку праці, зниження безробіття, створення нових робочих місць, районна рада відмічає, що головна мета Програми досягнута  не в повній мірі. Більше того, окреслилась негативна тенденція щодо суттєвого зменшення кількості створених нових робочих місць та зниження рівня працевлаштування.

Кількість створених нових робочих місць протягом 2013 - 2016 років складає 1530, що становить 67,7% від запланованих. У 2016 році заплановано створити 650 нових робочих місць, фактично створено 219, що становить 33,6%/

За сприяння  служби зайнятості району на вільні та новостворені робочі місця в 2013-2016 роках було працевлаштовано 2320 осіб, що становить 51,6%. У 2016 році працевлаштовано 378 осіб, рівень працевлаштування – 44%.

У 2016 році ТДВ «Шамраївський цукровий завод» працевлаштував  83 громадян, ТОВ Фірма «Грона» - 29, Сквирська філія корпорації  «Елтекс» - 21, ФГ «Людмила - Ч» - 17, ПП «Новагрос» - 15. В 2015 році ТДВ «СЦЗ «Промінь»» - 72, ТДВ «Шамраївський цукровий завод» - 64, ПАТ «Білоцерківський консервний завод» - 31, ТОВ Фірма «Грона» - 30, Сквирська філія корпорації  «Елтекс» - 28. В  2014 році ТДВ «СЦЗ «Промінь»» - 153, ТДВ «Шамраївський цукровий завод» - 116, Сквирська філія корпорації  «Елтекс» - 26, ПП «Новагрос» - 21, ДП ПАТ «Київхліб» «Сквирський хлібозавод» - 17. В 2013 році ТДВ «СЦЗ «Промінь»» - 139, ПАТ «Білоцерківський консервний завод» - 37, ТОВ Фірма «Грона» - 33, Сквирська філія корпорації  «Елтекс» - 25, ТОВ «Крокус» - 19.

Протягом 2013-2016  років у тимчасових та громадських роботах взяли участь 1282 особи з числа безробітних громадян (2013р. – 353 гр., 2014р. – 342 гр., 2015р. – 437 гр., 2016р. – 150 гр.). Обсяг витрат із коштів Фонду склав 129,3 тис. грн., за рахунок коштів роботодавців – 299,9 тис. грн.. Договори на виконання громадських робіт укладено із Сквирською міською радою, Шамраївською, Буківською, Горобіївською сільськими радами. Договір на тимчасові роботи було укладено з ПП «Новагрос», ПАТ «Білоцерківський консервний завод».

Служба зайнятості залучає безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, до малого підприємництва шляхом надання їм одноразової допомоги з безробіття для відкриття власного бізнесу. Такою послугою протягом звітного періоду скористалися всього 54 безробітних. Розмір виплат склав 754,9 тис. грн.

Не забезпечується виконання ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» в частині інформування всіма підприємствами району Сквирський районний центр зайнятості про виконання квоти у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників тієї категорії громадян, що мають додаткові гарантії.

Протягом 2016 року районним центром зайнятості було працевлаштовано 20 осіб з фізичними вадами із 56. Основною проблемою у працевлаштуванні інвалідів є відсутність зацікавленості роботодавця; більшість наявних вакантних робочих місць для інвалідів не відповідають умовам безпеки та особливим потребам інвалідів.

Складна ситуація склалася з працевлаштуванням населення сіл, що є наслідком недостатнього економічного розвитку території, зокрема інфраструктури, а також низького рівня залучення інвестицій. За період дії програми Сквирським районним центром зайнятості працевлаштовано найбільшу кількість жителів с. Шамраївка (2016 рік – 37 чол., 2015 рік – 28 чол., 2014 рік – 39 чол., 2013 рік – 60 чол.) та с. Руда (2016 рік – 25 чол., 2015 рік – 37 чол, 2014 рік – 63 чол., 2013 рік – 62 чол.).

Основними проблемами, що не забезпечили належне виконання програми є:

- певний дисбаланс попиту та пропонування робочої сили;

- значна кількість працездатного населення є економічно неактивними;

- недостатній рівень працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці верств населення;

- існування випадків виплати заробітної плати "в конвертах", тіньової зайнятості.

Враховуючи пропозиції та рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету і фінансів, відповідно до статті 18 Закону України ”Про зайнятість населення”, керуючись пунктом 16 частиною 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Звіти начальника управління соціального захисту населення Сквирської райдержадміністрації Рогози Н.А. та директора Сквирського районного центру зайнятості Кривуші С.Г. «Про стан виконання Програми зайнятості населення Сквирського району на період до 2017 року» взяти до відома (додається).
  2. Сквирській райдержадміністрації та Сквирському районному центру зайнятості:

2.1. забезпечити повне виконання заходів активної політики зайнятості на ринку праці відповідно до завдань Пр